Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Eurofondy po roku 2020 a zelená Európa

13. 02. 2020

30. januára 2020 sme v Bratislave v rámci projektu Partnerstvo zorganizovali workshop pre zástupcov environmentálnych mimovládnych organizácií, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o stave rokovaní o nových fondoch EÚ.

Cieľom podujatia bolo podať ucelenú informáciu o programovaní fondov EÚ z hľadiska environmentálnej agendy. Nové fondy EÚ predpokladajú značný objem investícií do oblastí ako je boj proti klimatickej zmene, adaptácia, ochrana životného prostredia, ekologická doprava, obehové hospodárstvo, či vodné hospodárstvo. Európska komisia plánuje až 30 % všetkých investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) investovať do týchto oblastí v rámci cieľa „Nízkouhlíková ekologická Európa“. Okrem toho je možnosť zamerať sa na tzv. zelené technológie a inovácie. Pretože práve na tzv. Inteligentnú Európu má byť viazaných ďalších 45 % prostriedkov z EFRR.

Pre Slovensko tak vzniká jedinečná príležitosť zásadne zlepšiť stav environmentálnej infraštruktúry, v manažmente chránených oblastí, či zvýšiť kvalitu všetkých zložiek životného prostredia a lepšie sa pripraviť na dôsledky klimatickej zmeny. Rok 2020 tak bude z hľadiska „zelenej agendy“ zásadným obdobím.

Na workshope účastníci hovorili aj o svojich kapacitách a možnostiach zapojiť sa do prípravy fondov EÚ, dohodli sa na intenzívnej komunikácii a výmene informácií, aby sa mohli zapájať do procesov efektívnejšie. Vznikla tak neformálna skupina, ktorá pomôže skvalitniť zapojenie občianskej spoločnosti do prípravy nových fondov EÚ.

Environmentálny workshop k eurofondom

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]