Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Okrúhly stôl: Podpora komplexnej integrácie marginalizovaných komunít z eurofondov

29. 11. 2019

V utorok 26.11.2019 sme v Košiciach zorganizovali okrúhly stôl na tému podpory komplexného prístupu k integrácii marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z fondov EÚ. Podujatia sa zúčastnili odborníci pracujúci priamo v teréne s komunitami, zástupcovia VÚC Prešov a Košice, ľudia z mimovládnych organizácií a nadácií a zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom okrúhleho stola bolo vymeniť si skúsenosti a názory na doterajšie pokusy o komplexnú podporu integrácie MRK z eurofondov, hľadať bariéry a príčiny problémov pri podpore komplexných projektov a formulovať prvé odporúčania pre ministerstvá zodpovedné za prípravu nových operačných programov.

Podujatie sme organizovali v rámci projektu Partnerstvo, ktorého cieľom je vytvárať priestor pre dialóg v oblasti programovania a riadenia fondov EÚ.

Účastníci sa vo všeobecnosti zhodli, že podstata a parametre komplexného prístupu k integrácii sú dobre definované. To, čo sa nedarí, je vytvoriť nastavenia, ktoré by umožnili jeho podporu z fondov EÚ. Napriek viacerým pokusom sme na Slovensku zatiaľ nevytvorili podmienky, ktoré by umožnili realizovať viaceré vzájomne prepojené opatrenia v oblasti zamestnanosti, bývania, vzdelávania a zdravia.

Ako problém sa ukazuje úzke vymedzenie oblastí podpory v jednotlivých eurofondových programoch, prísne rezortný prístup a nedostatočná medzirezortná koordinácia a spolupráca, ako aj nedostatočná spolupráca štátnej správy a samospráv.

Diskutovali sme o ambíciách, možnostiach a potrebách krajských úradov. Kraje by mohli tvoriť podpornú, servisnú a koordinačnú úlohu pre starostov pri realizácii projektov. Napríklad prešovský VÚC sa chce zamerať na budovanie obecných klastrov a podporiť centrálnejšie plánovanie projektov a rôzne druhy podpory.

Hovorili sme aj o dôležitej úlohe jednotlivcov, ktorí pôsobia v teréne a o možnostiach ich podpory formou štipendií. Účastníci otvorili tému úlohy cirkví a cirkevných charít. Rovnako dôležitá je aj úloha regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Hlavným posolstvom bolo, že komplexná programová podpora integrácie MRK je možná iba na základe jasného politického rozhodnutia, ktoré by dalo silný mandát na koordináciu všetkých aktérov, ktorí môžu k riešeniam prispieť.

Výstupy okrúhleho stola spracúvajú naši spolupracovníci z východného Slovenska. Budú slúžiť ako podklad pre rokovania s ministerstvami a inými štátnymi inštitúciami. Podujatím tak začíname diskusiu na túto zásadnú tému, ktorá bude súčasťou prípravy nových fondov EÚ po roku 2020.

Okrúhly stôl MRK KošiceOkrúhly stôl MRK Košice

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]