Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Príprava nových eurofondov pokračuje ďalším kolom konzultácií pod záštitou ministerky Remišovej

13. 11. 2020

Vo štvrtok, 12. novembra 2020 začali národné konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), priamo pod záštitou ministerky Veroniky Remišovej.

Konzultácie sú pokračovaním procesu prípravy Partnerskej dohody na obdobie 2021 – 2027, ktorá je hlavným strategickým dokumentom pre čerpanie fondov EÚ v nasledujúcich rokoch.

Prvý návrh Partnerskej dohody bol prezentovaný MIRRI SR začiatkom októbra 2020 na konzultáciách, ktoré organizovalo ministerstvo v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V dňoch 5. až 9. októbra 2020 sme zorganizovali spolu 11 online okrúhlych stolov. Päť okrúhlych stolov bolo určených pre členov Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ a zúčastnilo sa ich spolu 121 účastníkov/čiek z radov štátnych inštitúcií, samospráv, zväzov, komôr a združení podnikateľov a zamestnávateľov, akademickej obce, ako aj zástupcov/kýň občianskej spoločnosti. Ďalších šesť okrúhlych stolov bolo určených pre zástupcov/kyne občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií. Pri ich organizácii Úrad splnomocnenca spolupracoval aj s Komorou mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády pre MNO. Na týchto konzultáciách sa zúčastnilo spolu 78 zástupcov/kýň MNO a nezávislých expertov/iek z prostredia občianskej spoločnosti.

Konzultácie sme realizovali aj vďaka spoločnému projektu MIRRI SR a ÚSVROS s názvom Partnerstvo, ktorého cieľom je podporovať participatívne programovanie fondov EÚ. Z oboch sérií konzultácií boli spracované správy s odporúčaniami, konkrétne "Správu z konzultácií s členmi Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+" (PDF, 462 kB) a "Správu z konzultácií so zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií (PDF, 349 kB)",  ktoré autori/ky Partnerskej dohody z MIRRI SR v súčasnosti spracúvajú do novej verzie Partnerskej dohody.

Národné konzultácie k eurofondom budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch a stále je možnosť sa na ne prihlásiť cez stránku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom "Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027".

Predpokladáme, že výstupy z národných konzultácií, ako aj z konzultácií z októbra 2020 budú následne vyhodnotení a spracované a budú prezentované aj na veľkej celonárodnej diskusii pre verejnosť, plánovanej na 10. decembra 2020.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]