Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

014 01 Bytča, S.Sakalovej 106/3
Telefón 041/5533311
Fax 041/5533622

Riaditeľ

PhDr. Jana Kurucárová
Telefón 096140 5530, 041/553 21 37

Oddelenie služieb verejnosti

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Vedúca oddelenia

Mgr. Mária Hešková,PhD.
Telefón 096140 5535

Vedúca oddelenia

PhDr. Mária Weinbergerová
Telefón 096140 5534

Predarchívna starostlivosť

Danka Mičacíková
Telefón 096140 5531

Odborný pracovník archivár

PhDr. Miroslav Martinický
Telefón 096140 5539

Odborný pracovník archivár

Veronika Mičacíková
Telefón 096140 5532

Odborný pracovník archivár

Mgr. Michaela Kerešová
Telefón 096140 5536

Odborný pracovník archivár

Daniela Gerčicová
Telefón 096140 5533

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Mgr. Ondrej Čerep
Telefón 041/5622619

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Eva Mičacíková
Telefón 041/5622619

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Jana Trnovcová
Telefón 041/5622619

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Alena Kasaková
Telefón 041/5622619

Odborný pracovník - odd. sl. v.

Ing.Mária Rybáriková
Telefón 096140 5537

Fotograf

Tatiana Bystričanová
Telefón 096140 5538

Monika Keblúšková

 

e-mail: archiv.za@minv.sk

pracovisko Archív Čadca

022 01 Čadca, 17. novembra 2022
Telefón 041/433 41 19
Fax 041/433 41 10

Vedúci pracoviska

Mgr. Drahomír Velička, PhD.
Telefón 041/433 41 18

Predarchívna starostlivosť

Mgr. Alena Mitková
Telefón 041/4334119

Bádateľňa

Gabriela Zemaníková
Telefón 041/4334119

Žiadosti

Anna Vahančíková
Telefón 041/4334119

Archivárka

Mária Čačuráková
Telefón 041/4334119

 

e-mail: archiv.za.ca@minv.sk

pracovisko Archív Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín, Matúškova 1654/8
Telefón 043/5863498

Vedúci pracoviska

Mgr. Eva Vrláková
Telefón 043/5863423

Odborný pracovník

Mgr. Michal Mrekaj PhD.
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Ivica Míčeková
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Mária Babinská
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Blanka Karasková
Telefón 043/5863423

 

e-mail: archiv.za.dk@minv.sk

pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš, Parková 13
Telefón 044/5523332
Fax 044/5623343

Vedúci pracoviska

PhDr. Peter Vítek
Telefón 044/5523332

Archivár

Archivár

Angela Petercová, hlavný referent
Telefón 044/5523332

Archivár

Mgr. Ľubomír Michalko, samostatný radca
Telefón 044/5523332

Referent

Anna Remeková
Telefón 044/5523332

 

e-mail: archiv.za.lm@minv.sk

pracovisko Archív Martin

038 04 Bystrička 155
Telefón 043/4134123
Fax 043/4385243

Vedúci pracoviska

Ján Žucha, PhDr.
Telefón 043/4302896

Hlavný referent

Adriana Matejčeková, Mgr.
Telefón 043/4134123

Samostatný radca

Katarína Sadloňová, Mgr.
Telefón 043/4134123

Samostatný radca

Eva Obertová, Mgr.
Telefón 043/4134123

 

e-mail: archiv.za.mt@minv.sk