Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

014 01 Bytča, S.Sakalovej 106/3
Telefón 041/5533311
Fax 041/5533622

Riaditeľ

PhDr. Jana Kurucárová
Telefón 041/733 55 30, 041/553 21 37

Oddelenie služieb verejnosti

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Vedúca oddelenia

Mgr. Mária Hešková,PhD.
Telefón 041/733 55 35

Vedúca oddelenia

PhDr. Mária Weinbergerová
Telefón 041/733 55 34

Predarchívna starostlivosť

Danka Mičacíková
Telefón 041/733 55 31

Odborný pracovník archivár

PhDr. Miroslav Martinický
Telefón 041/733 55 39

Odborný pracovník archivár

Veronika Mičacíková
Telefón 041/733 55 32

Odborný pracovník archivár

Mgr. Michaela Kerešová
Telefón 041/733 55 36

Odborný pracovník archivár

Daniela Gerčicová
Telefón 041/733 55 33

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Mgr. Ondrej Čerep
Telefón 041/562 26 19

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Eva Mičacíková
Telefón 041/562 26 19

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Jana Trnovcová
Telefón 041/562 26 19

Odborný pracovník archivár-Žilina, Framborská 9

Alena Kasaková
Telefón 041/562 26 19

Odborný pracovník - odd. sl. v.

Ing.Mária Rybáriková
Telefón 041/733 55 37

Fotograf

Tatiana Bystričanová
Telefón 041/733 55 38

Monika Keblúšková
Telefón 041/733 55 40

 

e-mail: archiv.za@minv.sk

pracovisko Archív Čadca

022 01 Čadca, 17. novembra 2022
Telefón 041/433 41 19
Fax 041/433 41 10

Vedúci pracoviska

Mgr. Drahomír Velička, PhD.
Telefón 041/433 41 18

Predarchívna starostlivosť

Mgr. Alena Mitková
Telefón 041/4334119

Bádateľňa

Gabriela Zemaníková
Telefón 041/4334119

Žiadosti

Anna Vahančíková
Telefón 041/4334119

Archivárka

Mária Čačuráková
Telefón 041/4334119

 

e-mail: archiv.za.ca@minv.sk

pracovisko Archív Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín, Matúškova 1654/8
Telefón 043/5863498

Vedúci pracoviska

Mgr. Eva Vrláková
Telefón 043/5863423

Odborný pracovník

Mgr. Michal Mrekaj PhD.
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Ivica Míčeková
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Mária Babinská
Telefón 043/5863498

Odborný pracovník

Bc. Blanka Karasková
Telefón 043/5863423

 

e-mail: archiv.za.dk@minv.sk

pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš, Parková 13
Telefón 044/5523332
Fax 044/5623343

Vedúci pracoviska

PhDr. Peter Vítek
Telefón 044/5523332

Archivár

Mgr. Lenka Ráczová
Telefón 044/5523332

Archivár

Angela Petercová, hlavný referent
Telefón 044/5523332

Archivár

Mgr. Ľubomír Michalko, samostatný radca
Telefón 044/5523332

Referent

Anna Remeková
Telefón 044/5523332

 

e-mail: archiv.za.lm@minv.sk

pracovisko Archív Martin

038 04 Bystrička 155
Telefón 043/4134123
Fax 043/4385243

Vedúci pracoviska

PhDr. Ján Žucha
Telefón 043/4302896

Hlavný referent

Mgr. Adriana Matejčeková
Telefón 043/4134123

Samostatný radca

Mgr. Katarína Sadloňová
Telefón 043/4134123

Samostatný radca

Mgr. Eva Obertová
Telefón 043/4134123

 

e-mail: archiv.za.mt@minv.sk