Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči - pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš, Parková 13
Telefón 044/5523332
Fax 044/5623343

Vedúci pracoviska

PhDr. Peter Vítek
Telefón 044/5523332

Archivár

Mgr. Lenka Ráczová
Telefón 044/5523332

Archivár

Angela Petercová, hlavný referent
Telefón 044/5523332

Archivár

Mgr. Ľubomír Michalko, samostatný radca
Telefón 044/5523332

Referent

Telefón 044/5523332

e-mail: archiv.za.lm@minv.sk