Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Stará Ľubovňa - pracovníci

PhDr. Jozef Harčar - vedúci archívu

Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/428 19 41
Fax 052/428 19 42

Mgr. Lucia Dudžiková – archivárka – predarchívna starostlivosť, správne informácie, bádateľňa

Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/432 19 83
Fax 052/428 19 42

Mgr. Katarína Guregová – archivárka – predarchívna starostlivosť, správne informácie, bádateľňa

Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/432 19 83
Fax 052/428 19 42

Mgr. Filip Lampart - archivár

Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 052/432 19 83
Fax 052/428 19 42

e-mail: archiv.po.sl@minv.sk