Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Bardejov - pracovníci

Mgr. Jozef Petrovič - vedúci archívu

Miškovského 1, 085 01 Bardejov
Telefón 054/488 51 45, 054/472 56 73
Fax 054/488 51 47

Mgr. Martina Dovičáková - archivárka, bádateľňa

Miškovského 1, 085 01 Bardejov
Telefón 054/472 57 55
Fax 054/488 51 47

Mgr. Margaréta Minčáková - archivárka, predarchívna starostlivosť, správne informácie

Miškovského 1, 085 01 Bardejov
Telefón 054/472 57 55
Fax 054/488 51 47

Pavla Mackaničová - archivárka, predarchívna starostlivosť, správne informácie

Miškovského 1, 085 01 Bardejov
Telefón 054/472 57 55
Fax 054/488 51 47

Mária Šandalová - archivárka, predarchívna starostlivosť, správne informácie

Miškovského 1, 085 01 Bardejov
Telefón 054/472 57 55
Fax 054/488 51 47

e-mail : archiv.po.bj@minv.sk