Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Svidník - pracovníci

Mgr. Anna Zamišková - vedúca archívu

Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
Telefón 054/752 50 08
Fax 054/752 23 02

Anna Soľaničová – archivár - predarchívna starostlivosť, správne informácie

Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
Telefón 054/752 23 02
Fax 054/752 23 02

Ľubica Kurilcová – archivár - správne informácie, inventarizácia

Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
Telefón 054/752 23 02
Fax 054/752 23 02

Mgr. Lenka Badidová – archivár - správne informácie (matriky), bádateľňa, knižnica

Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
Telefón 054/752 23 02
Fax 054/752 23 02

e-mail : archiv.po.sk@minv.sk