Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Humenné - pracovníci

Mgr. Mária Novosádová, PhD. - vedúca archívu

Štúrova 1, 066 80 Humenné
Telefón 057/778 33 17
Fax 057/788 98 60

Mgr. Štefánia Trusáková, archivárka - spracúvanie archívnych dokumentov, predarchívna starostlivosť, správne informácie

Štúrova 1, 066 80 Humenné
Telefón 057/788 98 60
Fax 057/788 98 60

Edita Behunová, archivárka – bádateľňa, predarchívna starostlivosť, správne informácie

Štúrova 1, 066 80 Humenné
Telefón 057/788 98 61
Fax 057/788 98 60

Mgr. Tomáš Palik, archivár – správne informácie, predarchívna starostlivosť

Štúrova 1, 066 80 Humenné
Telefón 057/775 27 70
Fax 057/788 98 60

e-mail : archiv.po.he@minv.sk