Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Finálne zasadnutie siete EUPAN v Bratislave

Bratislava, 16. 12. 2016

Úspešné slovenské predsedníctvo aj v Európskej sieti verejnej správy

V rámci slovenského predsedníctva v Európskej sieti verejnej správy (EUPAN) sa konalo v dňoch 15. a 16. decembra finálne zasadnutie siete. Podujatia sa zúčastnili generálni riaditelia zodpovední za verejnú správu  26 členských krajinách EÚ, štátov so štatútom pozorovateľa (Švajčiarsko, Nórsko, Island), ako aj  predstavitelia Európskej komisie a delegácie Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA) a Odborového združenia pre národnú a európsku verejnú správu (TUNED).

„Verejná správa je rozsiahla téma s mnohými dôležitými aspektmi. Môžeme sa baviť o byrokracii, procesoch, modernizácii, službách, financiách, transparentnosti. No na konci dňa vždy skončíme pri kľúčovom faktore, ktorým sú ľudia - naši štátni úradníci,“ uviedol vo svojom uvítacom príhovore Igor Slobodník, veľvyslanec s osobitým poslaním pre migráciu a bývalý štátny tajomník rezortu diplomacie.

V prvej časti zasadnutia docent Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Klimovský ponúkolakademický pohľad na faktory podmieňujúce úspešnú implementáciu inovatívnych meraní vo verejnej správe. Ľudovít Ódor, člen Rady rozpočtovej zodpovednosti vystúpil s prezentáciou o budovaní dôvery v štátnu administratívu, korelácii medzi kvalitnou vládou a dobrými ekonomickými a sociálnymi programami a o projekte Hodnota za peniaze. Následné pracovné diskusie sa venovali témam hodnotenia a odmeňovania štátnych zamestnancov, zlepšovania kvality poskytovaných služieb v klientskych centrách štátnej správy, zmene myslenia štátnych úradníkov na výstupy a dáta, budovaniu analytických kapacít v centrálnej štátnej správe, podpore tzv. work-life balance zamestnancov využitím digitálnych technológií a význame modelu hodnotenia kvality CAF (Common Assesment Framework) pre štrukturálne reformy.

Druhý deň podujatia otvorila Katarína Staroňová, docentka Univerzity Komenského v Bratislave, prezentáciou výstupov slovenskej štúdie mapujúcej systémy hodnotenia výkonnosti  štátnych úradníkov v krajinách združených v sieti EUPAN. Porovnávala jednotlivé prístupy z hľadiska ich flexibility so zameraním na štáty strednej a východnej Európy v porovnaní so škandinávskymi krajinami a Európskou komisiou ako aj ich následné využitie v praxi (povýšenie zamestnanca, prepustenie, ďalší rozvoj, zvýšenie platu). 

Ľubor Illek zo združenia Slovensko.Digital sa venoval štandardom komerčného sektora využiteľným pre zvýšenie kvality verejných služieb vrátane otvorenosti dát, využitiu sociálnych platforiem a interaktivite. Národný korešpondent CAF pre Slovensko Ľubomír Plai prítomným generálnym riaditeľom prezentoval hlavné závery nedávneho zasadnutia európskych používateľov tohto modelu hodnotenia kvality, ktoré sa konalo 30. novembra v Bratislave. 

Súbežne s predsedníctvom SR v Rade Európy zastrešovalo Ministerstvo vnútra SR tento polrok aj predsedníctvo v sieti EUPAN. Sekcia verejnej správy mala na starosti komunikáciu a stanovené úlohy v rámci siete, ako aj organizáciu a koordináciu všetkých piatich podujatí na rôznych úrovniach.  „Sme vďační všetkým našim slovenským partnerom – z verejnej správy, samosprávy, akademickej pôdy a tretieho sektora , ktorí prijali účasť na našich podujatiach a dôstojne sme reprezentovali tak slovenskú verejnú správu, ako aj jej výzvy a úspechy. Zároveň sme radi, že naši zahraniční partneri v rámci siete sa s nami podelili o svoje know-how pri prezentácii jednotlivých tém alebo v rámci vedenia jednotlivých workshopov,“ zhodnotila priebeh predsedníctva v sieti EUPAN Monika Filipová, riaditeľka odboru štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR. Jednou z úloh slovenského predsedníctva v sieti EUPAN bolo zabezpečiť obsahové a grafické úpravy tzv. handbooku – manuálu pre fungovanie a koordináciu siete. Na finálnom podujatí bol EUPAN handbook v novej grafickej úprave prezentovaný a schválený. 

Daniel Klimovský z Univerzity Komenského v Bratislave o inovatívnych meraniach vo verejnej správe
Katarína Staroňová prezentuje výstupy štúdie o hodnotení výkonnosti štátnych uradníkov siete EUPAN
Ľubor Illek zo Slovensko.Digital o zvýšení kvality verejných služieb využitím štandardov komerčného sektora
Ľudovít Ódor z Rady rozpočtovej zodpovednosti - prezentácia projektu Hodnota za peniaze
Oficiálne otvorenie podujatia - Igor Slobodník o výzvach verejnej správy a potrebe profesionálnych štátnych zamestnancoch
Prezentácia nového grafického dizajnu EUPAN handbooku
Prezentácia nového grafického dizajnu EUPAN handbooku
Prezentácia splnených úloh slovenského predsedníctva siete EUPAN - Monika Filipová, Ministerstvo vnútra
Slávnostné odovzdanie putovného zvončeka - symbol predsedníctva od Slovenska prevzala Malta
Spoločná fotografia - účasníci finálneho zasadnutia EUPAN - Dec 15, Bratislava
Workshop o budovaní analytických kapacít v štátnej správe
Workshop o prínose modelu riadenia kvality CAF ku štrukturálnym reformám
Workshop o zvyšovaní kvality poskytovaných služieb na klientskych centrách štátnej správy
Workshop pod vedení Kataríny Staroňovej z Univerzity Komenského BA o systémoch hodnotenia výkonnosti štátnych úradníkov
Zasadnutie generálnych riaditeľov siete EUPAN
Zasadnutie generálnych riaditeľov siete EUPAN - prednáška Ľudovíta Ódora
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR