Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Klientske centrá v Bánovciach nad Bebravou, Púchove a Bytči v plnej prevádzke

28. 11. 2014

Ďalšie klientske centrá štátnej správy boli podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom slávnostne otvorené tento týždeň pri okresných úradoch v Bánovciach nad Bebravou, Púchove a Bytči.

Sprevádzkovanie klientskych centier je po integrácii špecializovanej štátnej správy druhou etapou realizácie vládneho programu ESO. Klientske centrá predstavujú pre občanov jednu adresu v okrese, kde si postupne vybavia všetky požiadavky voči zintegrovanej štátnej správe. Po zavedení plnej elektronizácie občan vybaví jednoduché podania na počkanie a pri zložitejších požiadavkách bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko potrebné bez zbytočného zaťažovania občana. 

„Naši občania môžu teraz po spustení klientskeho centra riešiť na okresnom úrade svoje požiadavky aj v ďalších agendách integrovanej štátnej správy priamo v centre Bánoviec. Konkrétne agendu lesného a pozemkového odboru ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré boli predtým dostupné iba v Trenčíne,“  uviedol na slávnostnom otvorení 28. novembra Ivan Šagát, prednosta Okresného úradu Bánovce nad Bebravou. 

V meste Púchov vznikol v rámci reformy ESO samostatný okresný úrad, predtým museli občania cestovať do Považskej Bystrice. V piatok 28. novembra 2014 bolo na prízemí úradu za účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prednostu úradu Milana Štrbáka slávnostne otvorené klientske centrum. „V našom meste si môžu občania na jednom mieste vybaviť agendu odborov: kataster, životné prostredie, živnostenské podnikanie, lesný a pozemkový odbor ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ uviedol na oficiálnom otvorení Milan Štrbák, prednosta Okresného úradu Púchov.

Samostatný úrad v rámci reformy ESO vznikol k 1. októbru aj v Bytči, predtým museli občania kvôli záležitostiam miestnej štátnej správy cestovať do Žiliny.  K agendám okresného úradu, katastra a životného prostredia pribudli na novootvorenom klientskom centre aj pracoviská pre ďalšie odbory integrovanej štátnej správy. „Občania si u nás môžu vybaviť požiadavky v oblasti živnostenského podnikania, lesného a pozemkového odboru ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“  povedal na slávnostnom podujatí Andrej Gallo, prednosta Okresného úradu Bytča. 

Na klientskych centrách v Bánovciach nad Bebravou, Púchove a v Bytči môžu občania využívať elektronický platobný systém (eKolok), poradcu pre EKS (elektronické kontaktačné služby) a dostupná je aj služba vydávania výpisov z Obchodného registra.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR