Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Proces pričlenenia obce k susednej obci na základe novely zákona o obecnom zriadení prebieha v prípade Ondavky v okrese Bardejov

25. 07. 2019

Účinnosťou novely zákona o obecnom zriadení sa začal uplatňovať nový inštitút pričlenenie obcí. Proces pričlenenia obce sa v praxi po prvýkrát uskutočňuje v prípade malej obec Ondavka na severovýchode Slovenska v bardejovskom okrese, ktorá z dôvodu nepriaznivej finančnej kondície už niekoľko rokov funguje bez starostu a obecného zastupiteľstva, v dôsledku čoho si nemôže plniť svoje zákonom ustanovené úlohy.

Keďže počas účinnosti novelizovaného zákona o obecnom zriadení sa uskutočnili v Ondavke voľby do orgánov územnej samosprávy už dva razy po sebe a ani raz v nich nikto nekandidoval, došlo k naplneniu zákonnej podmienky a ministerstvo vnútra preto na začiatku leta v roku 2019 vyzvalo Okresný úrad Prešov na zabezpečenie činností súvisiacich s pričlenením tejto nefunkčnej obce k susediacej obci.

Stretnutie v Ondavke

Zástupcovia Okresného úradu Prešov na základe podnetu zvolali na 3. júla 2019 zhromaždenie obyvateľov obce Ondavka, na ktorom ich informovali o aktuálnom stave, v ktorom sa v súčasnosti obec  nachádza najmä kvôli vysokému počtu exekúcií. Rovnako o nasledujúcich krokoch, ktoré je potrebné v súvislosti s pričlenením nefunkčnej obce uskutočniť. Prizvaní na zhromaždenie boli okrem zástupcov Okresného úradu Bardejov a zástupcov sekcie verejnej správy MV SR aj starostovia susediacich obcí Becherov a Vyšná Polianka. Na tomto zhromaždení mali obyvatelia obce Ondavka možnosť vyjadriť svoj názor na pričlenenie obce a spoločne diskutovať o vzniknutej situácii.

Stretnutie v Ondavke

Ďalším krokom, ktorý zabezpečí OÚ v Prešove, je  vyzvať susediacu obec na zabezpečenie súhlasu s pričlenením obce Ondavka, pričom treba prihliadať aj na oprávnené záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce. Situácia, v ktorej sa obec Ondavka aktuálne nachádza,  bude prerokovaná na obecnom zastupiteľstve susediacej obce a poslanci vyjadria svoj súhlas s jej prípadným pričlenením. V závislosti od súhlasu s pričlenením Okresný úrad Prešov následne predloží ministerstvu vnútra návrh na pričlenenie nefunkčnej obce k jednej zo susediacich obcí. MV SR bude celý proces usmerňovať, keďže zabezpečenie výkonu samosprávy v nefunkčných obciach na Slovensku úzko súvisí s  kvalitou života ich obyvateľov. Keď nariadenie vlády o pričlenení nefunkčnej obce k susediacej obci nadobudne účinnosť, bude môcť ministerstvo vnútra na základe žiadosti poskytnúť finančný príspevok obci, ku ktorej bude nefunkčná obec pričlenená.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR