Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Prvý rok klientskeho centra v Nitre

04. 11. 2014

Už  rok je v prevádzke prvé klientske centrum štátnej správy pri  Okresnom úrade Nitra, ktoré bolo spustené ako pilotný projekt v rámci vládnej reformy ESO.  Na tomto pracovisku prvého kontaktu si občania môžu vybaviť agendu okresného úradu (overovanie listín či podpisov, agendu živnostenského podnikania, štátneho občianstva) ako aj agendy špecializovaných úradov miestnej štátnej správy (katastra, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, životného prostredia,  pozemkového a lesného úradu), ktoré boli v rámci racionalizácie miestnej štátnej správy zintegrované do jednotnej štruktúry.

Pilotné klientske centrum  

Nitra  je prvým  mestom v rámci SR, kde bol koncept uvedený do praxe. Na prízemí úradu bolo vytvorených 24 pracovísk  pre priamy kontakt s občanmi Nitrianskeho kraja.  Rovnako je možné prednostne testovať elektronicky platobný systém e-kolok, ktorý má zjednodušiť platené služby a zároveň zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť pri úhrade správnych poplatkov.Dosiahnutie časovej a finančnej úspory pre občanov bolo jednou z ambícii reformy ESO. Namiesto cestovania v rámci okresu resp. kraja nájdu občania služby štátnej správy už pod jednou strechou – v klientskom centre pri okresnom úrade. Navyše podľa našich výstupov občania si vedia vybaviť svoje požiadavky v relatívne krátkom čase, uviedla vedúca služobného úradu MV Denisa Saková. Rýchlosť vybavenia, profesionálny prístup a spokojnosť s úrovňou poskytnutých služieb boli vysoko pozitívne hodnotené aj v prieskume spokojnosti občanov, ktorý sa priebežne realizuje na pracovisku.

 Štatistiky návštevnosti

 V období od 1. januára do 30. septembra tohto roka navštívilo klientske centrum pri OÚ Nitra takmer 60 tisíc občanov. Na základe výstupov z vyvolávacieho systému môžeme skonštatovať, že najčastejšie využívanými agendami úradu boli 

 • kataster (46% návštev),
 • cestná doprava (17 % návštev)
 • živnostenské podnikanie (16% návštev)
 • dopravný inšpektorát (9%)
 • starostlivosť o životné prostredie (6%
 • pozemkový a lesný odbor (3%)
 • osvedčenie listín a podpisov (2%)
 • štátne občianstvo (2%)

Najviac občanov si vybavovalo svoje úradné záležitosti v piatok a v stredu predpoludním, naopak najmenej návštev bolo obvykle koncom pracovnej doby.

Priemerná návštevnosť občanov na klientskom centre počas týždňa:

Hodina vyvolania

Po

Ut

St

Št

Pi

Priemerný deň celkovo

08.00-08.59

50

43

57

31

66

49

 

09:00-09:59

54

46

63

35

65

52

 

10:00-10:59

61

51

68

39

73

58

 

11:00-11:59

52

43

56

37

58

49

 

12.00-12:59

38

31

41

24

34

34

 

13.00-13:59

43

37

52

27

25

37

 

14.00-14:59

36

25

52

20

0

27

 

15.00-15:59

1

0

43

0

0

9

 

16.00-16.59

0

0

23

0

0

5

 

Doba čakania a vybavenia 

Pri návšteve klientskeho centra po zadaní agendy v rámci vyvolávacieho systému občan priemerne za vybavením čakal:

 • na odbore cestnej dopravy 6 minút
 • na dopravnom inšpektoráte  do 50 minút
 • na katastrálnom odbore 7 minút
 • pri osvedčení listín a podpisov 7 minút
 • na pozemkovom a lesnom odbore 2 minúty
 • na odbore štátneho občianstva 6 minút
 • na odbore živnostenského podnikania do 5 minút
 • na odbore starostlivosti o životné prostredie 9 minút

Následne občan vybavil svoju požiadavku pri jednej návšteve klientskeho centra

 • na odbore cestnej dopravy za 7 minút
 • na dopravnom inšpektoráte  do 11 minút
 • na katastrálnom odbore za 9 minút
 • pri osvedčení listín a podpisov 14 minút
 • na pozemkovom a lesnom odbore za 6 minút
 • na odbore štátneho občianstva takmer 30 minút
 • na odbore živnostenského podnikania vyše 8 minút
 • na odbore starostlivosti o životné prostredie 4 minúty

Reforma ESO je  najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou  je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť služieb verejnej správy pre občana. Jednotlivými opatreniami programu ESO sa má dosiahnuť zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy (postupne všetko pod jednou strechou v rámci okresu) a v neposlednej miere zvýšenie transparentnosti fungovania štátnej správy

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR