Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Rada vlády pre prevenciu kriminality podporila dotáciami 395 žiadateľov

27. 09. 2019

 Dňa 26. septembra 2019 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality uznesením č. 1 podporila dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 v oblasti prevencie kriminality.

Na okresné úrady v sídlach krajov bolo doručených 1049 žiadostí, ktoré sa pridŕžali priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Celková požadovaná výška dotácií bola 19 996 376,15 €.

Zasadnutie rady

Po odbornom vyhodnotení žiadostí krajskými komisiami prevencie kriminality a ich návrhu rada podporila 395 žiadateľov v celkovej sume 2 564 400 €. (PDF, 1 MB)

Zasadnutie rady

 
 
 
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR