Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Stretnutie historikov a archivárov v Komárne

05. 10. 2016

V dňoch 28. a 29. septembra 2016 sa v reprezentačnej sále Podunajského múzea v Komárne konalo už VI.  komárňanské kolokvium  historikov a archivárov. S cieľom prezentovať archívne dedičstvo usporiadalo Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno odborné sympózium, ktorého témou boli cechy, remeslá a živnosti v dejinách našich miest.  

Cechy boli už v stredoveku dôležitou súčasťou miest. Okrem toho, že dozerali na spôsob výroby, na kvalitu výrobkov a ich cenu, plnili aj sociálnu a charitatívnu funkciu.

Vyobrazenie pozvánky

Prvý deň  konferencie s medzinárodnou účasťou vlastné poznatky o cechoch, o ich vnútornej štruktúre a úlohe pri odovzdávaní vedomostí predstavili kolegovia z maďarských archívov a Maďarskej akadémie vied. Potom nasledovala návšteva komárňanskej pevnosti, ktorá je najväčším fortifikačným komplexom na Slovensku.

Komárňanská pevnosť

Ďalší  deň sympózia sa vystúpenia venovali fungovaniu a vzniku cechov v Bratislave a na Hornej Nitre. Veľmi zaujímavé boli prednášky o súperení  živnostníkov s veľkokapitálom, o odoberaní židovských živností v rokoch 1939-1944, alebo informácie o pomere remeselníkov  medzi honoráciou a inkorporovaným meštianstvom v  Komárne. Veľmi pútavý bol aj výklad o fungovaní  komárňanských drevospracujúcich majstrov.    

Účastníci kolokvia

Okrem odbornej verejnosti sa na podujatí  zúčastnili aj žiaci stredných a základných škôl, nakoľko naňho nadväzoval vedomostný kvíz s názvom Remeslá a živnosti v dejinách Komárna. Druhý ročník kvízu prebehol 4.októbra 2016 v priestoroch pracoviska Archívu v Komárne. Pripravovali ho pracovníci archívu  spolu s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.

Školáci z okresu Komárno - účastníci kvízu

Do kvízu sa podarilo zapojiť  7 družstiev z celého komárňanského okresu. Žiaci uspeli veľmi dobre a so sebou si okrem nových vedomostí a zážitkov odniesli aj pekné výhry.     

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

UPOZORNENIE

v súvislosti s opatreniami na zníženie rizika šírenia ochorenia COVID-19 sú stránkové hodiny podateľne od 27.10.2020 do odvolania zrušené

Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR