Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Zasadala slovensko-bavorská komisia

17. 04. 2015

V rámci dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Slobodným štátom Bavorsko organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v dňoch 14.-16. apríla v Bratislave 20. zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie. 

Podujatie sa konalo v spolupráci a za účasti predstaviteľov  Ministerstva vnútra – sekcie verejnej správy a Prezídia policajného zboru, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstva kultúry, Ministerstva životného prostredia,  Ministerstva hospodárstva a Justičnej akadémie SR. Bavorskú delegáciu tvorili zástupcovia Bavorskej štátnej kancelárie a rezortov vnútra, spravodlivosti, hospodárstva, životného prostredia ako aj Obchodnej a priemyselnej komory. Táto platforma slúži najmä na posilnenie vzájomných vzťahov a dohodnutie priebehu ďalšej spolupráce v blízkej budúcnosti.

V rámci rokovaní zástupcov jednotlivých rezortov oboch krajín sa dohodla ďalšia spolupráca v oblasti zdravotníctva (výživa, školské stravovanie, ochrana pacientských dát v elektronickej podobe), školstva, vedy, výskumu a športu (hospitačné pobyty pre učiteľov nemčiny), kultúry (digitálne zbierky, ochrana pamiatok a archeologických nálezov), spravodlivosti (vzdelávanie, výmena expertov prezenčnou formou alebo prostredníctvom videokonferencií), životného prostredia (ochrana prírody, zásobovanie vodou a spracovanie odpadovej vody) ako aj  hospodárstva (spolupráca s odvetvovými komorami a zväzmi, výmena skúsenosti v oblasti start-upov).

Zástupcovia sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra na rokovaní dohodli spustenie novej recipročnej formy vzdelávacieho seminára Organizácia a výstavba verejnej správy zástupcov orgánov samosprávy a  miestnej štátnej správy, ktorý úspešne prebieha už dlhé roky. V rámci doterajšej spolupráce mali každý rok možnosť zástupcovia slovenskej strany navštevovať vybrané úrady samosprávy a miestnej štátnej správy formou výmenných seminárov v Bavorsku. Komisia podporila novú formu spolupráce, v rámci ktorej budú môcť zástupcovia bavorskej samosprávy a štátnej správy každý druhý rok navštíviť slovenských partnerov, pričom zástupcovia slovenskej strany navštívia bavorských kolegov odteraz tiež každý druhý rok. Slovenská strana bude hostiť bavorskú stranu najbližšie na prelome júna a júla tohto roka, pričom táto forma je úplnou novinkou  v rámci 20-ročnej spolupráce. 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

po, ut, št

8.00 h-15.00 h

str

8.00 h-17.00 h

pia

8.00 h-14.00 h

UPOZORNENIE

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov budovy je potrebné postupovať v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR