Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Infoservis

PREDCHÁDZAJME POŽIAROM LESOV A TRÁVNATÝCH PORASTOV

Suché jarné počasie prináša so sebou riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí a ich rozšírenia sa na veľké plochy v priebehu pár minút. Likvidácia lesných požiarov patrí z dôvodu často náročného prístupu a veľkého rozsahu k tým najkomplikovanejším. Vyžaduje si nasadenie veľkého množstva síl a prostriedkov. Pri týchto požiaroch vznikajú každoročne značné materiálne a ekologické škody. Ohrozený je majetok, ale predovšetkým život a zdravie návštevníkov lesov. Vznik lesných požiarov súvisí nielen s meniacimi sa klimatickými podmienkami, ale aj s nedbanlivosťou ľudí. Podceňované je používanie otvoreného ohňa v prírode pri zakladaní ohnísk a fajčení, rizikom je nedovolené vypaľovanie zvyškov trávnatých porastov, kríkov a stromov. Len dôsledné preventívne opatrenia urobené z Vašej strany zabezpečia majetok pred požiarmi a ochránia zdravie Vaše aj zdravie Vašich blízkych.

Za účelom predchádzania vzniku takýchto požiarov Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi žiada o dodržiavanie týchto zásad:

  • V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
  • Mimo tento čas je v lesoch možné zakladať oheň len na vyhradených miestach, ktoré sú zabezpečené proti jeho voľnému šíreniu, sú zbavené trávnatých porastov, suchých konárov a ihličia a v dostatočnej vzdialenosti od okraja lesa.
  • Vyhnite sa zakladaniu ohňa v blízkosti poľnohospodárskych plodín a stohov, pod vetvami stromov a kríkov.
  • Neodchádzajte od horiaceho ohňa.
  • Nenechávajte deti pri ohnisku bez prítomnosti dospelej osoby.
  • Skôr, ako odídete od ohniska, presvedčte sa o jeho dôkladnom uhasení, zalejte ho vodou, prípadne ho prekryte vrstvou zeminy.
  • Dodržujte zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
  • Ak už dôjde k požiaru, snažte sa vždy konať s rozvahou, vykonajte predovšetkým nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb a pomôžte ľuďom, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní, hlavne deťom, starým a chorým.
  • Pokúste sa požiar v počiatočnom štádiu v rámci svojich možností uhasiť improvizovanými prostriedkami a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

Každý požiar bez odkladu oznámte Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.