Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Oddelenie požiarnej prevencie

Oddelenie požiarnej prevencie  |  Oddelenie prevádzkovo technické  |  Hasičské stanice  |  Kontakty  |  Infoservis

Personálne obsadenie oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi

 

  • vedúca oddelenia

pplk. Ing. Taňa Moleková             

tel.: 0961746710, e-mail: tana.molekova@minv.sk

 

  •  posudzovanie projektových dokumentácií stavieb

mjr. Ing. Vladimír Faltin

tel.: 0961746711, e-mail: vladimir.faltin@minv.sk

npor. Ing. Róbert Lesičko

tel.: 0961746711, e-mail: robert.lesicko@minv.sk

 

  • kontrolná činnosť

mjr. Ing. Jozef Bigoš

tel.: 0961746712, e-mail: jozef.bigos@minv.sk

mjr. Mgr. Dominik Ďorko

tel.: 0961746712, e-mail: dominik.dorko@minv.sk

 


  

Na webovej stránke Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach sú k dispozícii:

 

-          informácie, týkajúce sa technikov požiarnej ochrany,

-          pokyn riaditeľa KR HaZZ v Košiciach č. 5 z 28. januára 2014, ktorým si KR HaZZ v Košiciach vyhradzuje posudzovanie dokumentácie stavieb na území Košického kraja z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.

  

V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii okruh otázok pre ústnu časť a pre písomnú časť overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.