Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Kedy volať na číslo tiesňového volania 112?

Na všetky čísla tiesňového volania treba volať len v prípadoch keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

požiaru budov, automobilových vozidiel, lesa alebo iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien budov, lesov, atď.

prírodnej katastrofy – povodní, veternej smršti, snehových kalamít, kedy došlo k ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,

závažných dopravných nehôd, pri ktorých sú zranené alebo usmrtené osoby ,

lúpežného prepadnutia či krádeže (napr. automobilového vozidla, peňaženky, batožiny, a podobne,

lúpežného vlámania do budov alebo automobilových vozidiel,

ak je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadaných stromov,

ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,

ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,

ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,

ak ste svedkom pokusu o samovraždu,

závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak niekto utrpel poranenie elektrickým prúdom,

ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.