Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Seminár o príprave starostov obcí na riešenie mimoriadnych udalostí

03. 12. 2012

Záplavy

V stredisku vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi sa 28. novembra 2012 konal seminár o aktuálnych otázkach vzdelávania a odbornej prípravy starostov obcí  a primátorov miest na riešenie mimoriadnych udalostí. Jeho cieľom bolo navrhnúť východiská a opatrenia na zlepšenie pripravenosti starostov a primátorov a ich krízových štábov  pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva.      

Na seminári prezentovali svoje skúsenosti zo vzdelávania starostov a primátorov vedúci odborov civilnej ochrany a krízového riadenia z viacerých obvodných úradov a pracovníci Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany (VTÚ KM CO) Slovenská Ľupča. Zúčastnili sa na ňom aj zamestnanci sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR vrátane generálnej riaditeľky sekcie Lenky Hmírovej. Medzi prizvanými boli aj odborníci z praxe a akademickej obce s cieľom odprezentovať problematiku poskytovania služieb psychosociálnej  starostlivosti a prvej predlekárskej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a  krízového plánovania. 

Civilná ochranaVzdelávanie starostov obcí a primátorov miest a ich krízových štábov zabezpečuje VTÚ KM CO so strediskami v Slovenskej Ľupči, Nitre a Spišskej Novej Vsi a obvodné úrady cez odbory civilnej ochrany a krízového riadenia.   

Generálna riaditeľka sekcie sa vyslovila za to, aby sa vzdelávanie a výcvik starostov a primátorov zjednotili s tým, že sa bude  prihliadať na konkrétne riziká na území jednotlivých obcí, miest, obvodov a krajov.  Navrhla tiež, aby sa pri príprave viac využívali interaktívne formy, pri ktorých je možné simulovať rôzne mimoriadne udalosti a ich riešenie. V tejto oblasti sa v minulosti osvedčila spolupráca s Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR v Lešti. „Verím, že aj východiská a opatrenia formulované v jednotlivých pracovných skupinách sa stanú základom pre tvorbu štandardizovaného modulu vzdelávania a praktického výcviku starostov obcí, primátorov miest - kľúčových aktérov v rámci krízového riadenia, rešpektujúceho charakteristiku rizík a špecifiká územia,“ zhrnula odprezentované poznatky a skúsenosti Lenka Hmírová.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR