Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Čiastka 1 vydaná 13. júla 2015

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2015

Čiastka: 1 z 13. júla 2015

IX/1 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov