Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Čiastka 1 vydaná 17. januára 2013

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2013         

Čiastka: 1 zo 17. januára 2013

                                                                 

 

 

XXVI/1 Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie - organizácia životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení