Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Čiastka 2 vydaná 11. novembra 2013

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2013

Čiastka: 2 z 11. novembra 2013

 

VIII/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov, centier podpory a ústredných orgánov štátnej správy pri zmene systemizácie funkčných miest na okresných úradoch

XXI/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov pri výkone štátnej správy v druhom stupni a kontrole výkonu štátnej správy