Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Čiastka 7 vydaná 18. novembra 2014

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2014

Čiastka: 7 z 18. novembra 2014

IX/5  Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny a generálnej riaditeľky sekcie financovania a rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k úhrade výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie člena stráže prírody