Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Čiastka 8 vydaná 18. decembra 2014

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OKRESNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2014

Čiastka: 8 z 18. decembra 2014

VI/1 Pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu vypracovaného na všetkých úrovniach štátnej správy s názvom "Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí"