Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
Verejná správa / Dotácie / Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku statostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obci prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov podľa výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie - na stiahnutie tu.

Rozpis dotácie na príslušný kalendárny rok je uložený v dokumentoch na stiahnutie.

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku starostlivosti o životné prostredie: číselník TU (PDF, 210 kB)