Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Elektronické služby jednotných kontaktných miest

Prostredníctvom elektronických služieb jednotných kontaktných miest si môžu podnikatelia, ale aj osoby, ktoré majú záujem začať podnikať na území SR splniť svoje povinnosti spojené so začiatkom podnikania, či s jeho priebehom elektronicky.

Pre využitie týchto služieb je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na Ústrednom portáli verejnej správy SR. Niektoré elektronické služby vyžadujú podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďalšie informácie o požiadavkách na elektronické podania posielané na okresné (živnostenské) úrady.

 

Elektronické služby jednotných kontaktných miest: 

 

 

Dôležité odkazy

Kontakty na okresné (živnostenské) úrady v SR v postavení JKM:

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

tel.: 00421-2-48592401
fax: 00421-2-43334726
e-mail: ozp.svs@mvsr.vs.sk

 

For English version click here

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]