Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2020, sobota
 

Výstupy projektu

Po skončení implementácie pilotného projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo) nájdete v tejto časti jeho hlavné výstupy. Okrem toho si môžete prečítať zhrnutie projektu v záverečnej správe, ktorú nájdete na tomto mieste. (PDF, 400 kB)

 Viac informácii o projekte a konkrétnych aktivitách nájdete aj v sekcii Správy.

I. PARTICIPATÍVNA TVORBA VÝZIEV

II. PRÁCA S INFORMÁCIAMI A ZVYŠOVANIE TRANSPARENTNOSTI V EŠIF

III. EFEKTÍVNY MONITORING EŠIF

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

.