Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

GRETA: Slovensko zaznamenalo pozitívny posun v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

10. 06. 2020

obchodovanie-uvodna

Orgán Rady Európy pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) 10. júna 2020 vydal národnú správu venovanú Slovenskej republike, o čom informuje aj na svojej webovej stránke. Uvádza v nej, že Slovenská republika od posledného hodnotenia zaznamenala pozitívny posun v opatreniach v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

 Poukazuje však  aj na nedostatky, ako je napríklad potreba prístupu obetí k spravodlivosti a kompenzácii, alebo zabezpečenie ukladania odradzujúcich trestov pre obchodníkov s ľuďmi.

Správa uznáva, že Slovenská republika v posledných rokoch podnikla niekoľko pozitívnych krokov na zlepšenie svojej legislatívy a politiky boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V roku 2017 bol prijatý zákon o obetiach trestných činov, ktorý obetiam zabezpečil právo na pomoc, vrátane práva na odškodnenie zo strany štátu. V roku 2018 vláda Slovenskej republiky prijala v poradí piaty Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike na roky 2019 – 2023. Aj keď v Slovenskej republike bol zavedený štátny systém odškodnenia obetí zo strany štátu, v období, ktorého sa správa týka, bola takto odškodnená iba jedna obeť obchodovania s ľuďmi a takmer žiadna nedostala odškodnenie od páchateľov.

Ako znepokojivú GRETA vníma zhovievavosť pri ukladaní trestov obchodníkom s ľuďmi – niekedy kvôli možnosti uloženia dohody o vine a treste, čo môže viesť k oslabeniu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Slovenské orgány by mali včasne vyšetrovať trestný čin obchodovania s ľuďmi, bez ohľadu na to, či bolo podané trestné oznámenie o trestnom čine. Je tiež dôležité, aby neprichádzalo k prekvalifikovaniu obchodovania s ľuďmi na iné trestné činy, keďže to vedie k znemožneniu prístupu obetí  k pomoci a odškodneniu.

GRETA sa obáva, že aplikácia legislatívneho ustanovenia o nestíhaní obetí obchodovania s ľuďmi za skutky, ku ktorým boli prinútené, sa týka len úzkeho okruhu trestných činov. GRETA vyzýva orgány, aby rozšírili možnosti tohoto ustanovenia a rozšírili ich na všetky skutky, vrátane priestupkov a porušenia zákona v súvislosti s migráciou.

Ďalej vo svojej správe vyzýva slovenské orgány, aby zaviedli do národnej legislatívy obdobie na zotavenie obete, ak existuje predpoklad, že osoba sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. Hoci slovenské orgány uvádzajú, že tolerovaný pobyt definovaný v zákone o pobyte cudzincov je ekvivalentný obdobiu na zotavenie, od roku 2015 nebol tolerovaný pobyt udelený ani jednému príslušníkovi tretích krajín.

GRETA vyzýva slovenské orgány, aby venovali viac pozornosti odhaľovaniu obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi o azyl a tými, ktorí boli umiestnení do záchytných táborov, ako aj monitorovaniu agentúr dočasného zamestnávania.

Slovenská republika zostáva najmä krajinou pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi, pričom najčastejšou krajinou vykorisťovania je Spojené kráľovstvo, vo zvýšenej miere aj Nemecko a Rakúsko. V hodnotenom období rokov 2016 – 2019 bolo identifikovaných 225 obetí obchodovania s ľuďmi, z čoho 55 % tvorili ženy. Najviac žien sa stáva obeťami obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania, ale niektoré boli obchodované za účelom núteného žobrania , núteného sobáša, nútenej práce a zneužívania na páchanie trestnej činnosti. Mužské obete sú obchodované najmä za účelom nútenej práce a núteného žobrania.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy