Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Nútené sobáše stále nie sú u nás minulosťou, obeťami sú aj 12-ročné deti

21. 04. 2023

nutene-sobase-crievicky-ilustr

Ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ pripravili brožúru na tému obchodovanie s ľuďmi zameranú na nútené sobáše. Tie sú závažnou formou porušovania ľudských práv a dôstojnosti - najmä v prípadoch, keď sa uskutočňujú s neplnoletými osobami.

Zámerom je šíriť osvetu a prispieť k zvýšeniu povedomia o problematike, keďže ide o závažný trestný čin a najčastejšie aj o rodovo podmienené násilie a násilie páchané na deťoch. Obeťami sú najmä dievčatá a mladé ženy, ktoré sú svojou rodinou donútené vstúpiť do manželstva s vopred dohodnutými mužmi.

Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných viac ako 15 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Týkalo sa to detí vo veku od 12 rokov. Nevestami boli najmä dievčatá, čo však nevylučuje možnosť, že obeťou môže byť aj chlapec (ženích). Je mimoriadne dôležité, aby dospelí (napr. pedagógovia/vychovávatelia) vedeli rozpoznať znaky núteného sobáša: či došlo k zmene v správaní, učení alebo obliekaní obete a pod. Je našou povinnosťou chrániť deti a mládež.

Cieľom brožúry je poskytnúť verejnosti, obetiam, potenciálnym obetiam, ako aj najbližšiemu okoliu obete informácie v slovenskom aj rómskom jazyku o tom, čo je nútený sobáš a aké sú dostupné spôsoby pomoci.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje spolu s odborníkmi prevencie kriminality v najbližšom období školenia pre svojich zamestnancov pracujúcich priamo v teréne, a následnú distribúciu letáku v dotknutých regiónoch.

Prevencia obchodovania s ľuďmi je aj názov vzdelávacej preventívnej aktivity, s ktorou celoslovenský tím odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pravidelne navštevuje základné a stredné školy.

Čoho sa dopúšťajú?

Nútené sobáše, kedy sú obeťami deti a mladiství, majú vo všeobecnosti rovnaký scenár. Rodič alebo rodičia maloletých obetí vopred ústne dohodnú budúce manželstvo. Po sobáši väčšinou obeť nastálo odchádza do dohodnutej rodiny, kde je sexuálne a pracovne vykorisťovaná.

Každá dospelá osoba, ktorá takýmto spôsobom dohodne sobáš alebo sa pokúsi uzavrieť manželstvo s dieťaťom, t. j. osobou mladšou ako 18 rokov, sa stáva páchateľom trestného činu obchodovania s ľuďmi, pri ktorom hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov. (Súd môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva mladistvým starším ako 16 rokov, ak je to v súlade so spoločenským účelom manželstva.)

Dôraz preto kladieme na všímavosť okolia a ohlasovaciu povinnosť každého z nás (viac v brožúre Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu).

Viac informácií o problematike obchodovania s ľuďmi:

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy