Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Obchodovanie s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania vs. zlé pracovné podmienky

13. 07. 2023

Aplikačná prax si vyžiadala zamerať pozornosť na expertnej úrovni na oblasť obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania a porušovanie ustanovení Zákonníka práce. 
Uvedené sa pretavilo do úlohy č. 17 Akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 (ďalej len „akčný plán“), ktorý tvorí časť B Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 schváleného vládou Slovenskej republiky uznesením č. 495/2018.
S ohľadom na vyššie uvedené bola vytvorená pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Národného inšpektorátu práce.

Zámerom vytvoreného materiálu bolo prospieť k skvalitneniu procesu (PDF, 523 kB) odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi a poskytnúť prienik do problematiky obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania a porušovania ustanovení Zákonníka práce v súvislosti so zlými pracovnými podmienkami a určenie hranice medzi týmito fenoménmi. 

Je možné konštatovať čiastočné naplnenie zámeru. Na to, aby bol zámer materiálu plne naplnený, je nutná pokračujúca spolupráca zainteresovaných subjektov z inšpektorátov práce, Policajného zboru, prokuratúr, ako aj tvorcov legislatívy príslušných rezortov.

Skvalitnenie procesu odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi a detegovania porušovania ustanovení Zákonníka práce v súvislosti so zlými pracovnými podmienkami, je možné dosiahnuť. Celkom 14 odporúčaní bolo formulovaných so zohľadnením podnetov aktérov aplikačnej praxe a poskytujú kvalitný podklad pre relevantné úrady a rezorty, ktoré by sa nimi mali v rámci svojich kompetencii zaoberať na multidisciplinárnej úrovni.

Materiál, ktorý je výstupom práce kreovanej skupiny expertov je k dispozícii na stránke Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  v dokumentoch na stiahnutie.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy