Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Slovenská republika v prvej skupine po ôsmykrát

04. 07. 2018

Slovenská republika aj v tomto roku potvrdila svoje zastúpenie v prvej skupine štátov sveta.

Administratíva Spojených štátov amerických každoročne hodnotí štáty sveta v rámci dodržiavania minimálnych štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj ich činnosť v predmetnej oblasti. Následne sú štáty prerozdelené do troch skupín podľa miery naplnenia zadaných minimálnych štandardov. Prvá skupina je najlepšie ohodnotenie štátov, ktoré značí, že štáty zaradené do prvej skupiny v plnej miere napĺňajú minimálne štandardy.

Slovenská republika je zaradená v prvej skupine už ôsmy rok. Správa informuje o zabezpečení minimánych štandardov v Slovenskej republike v plnej miere v oblasti eliminácie obchodovania s ľuďmi. Zároveň informuje o serióznom a trvalom úsilí a snahe Slovenskej republiky o zvyšovanie počtu vyšetrovaní, obvinení a odsúdení obchodníkov s ľuďmi. Súčasne správa informuje o navýšení finančných prostriedkov pre obete obchodovania s ľuďmi. Správa zároveň uvádza aj odporúčania pre Slovenskú republiku, ktoré by mohla zvážiť v rámci zvýšenia úsilia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Správa je informatívneho charateru a obsahuje prevažne dáta z roka 2017. Bližšie informácie, ako aj komplexnú správu v anglickom jazyku nájdete tu.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy