Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Svetová kampaň MODRÉ SRDCE na podporu boja proti obchodu s ľuďmi prebieha aj na Slovensku

18. 10. 2023

blue-heart-logo-ilustr

Ministerstvo vnútra SR sa pri príležitosti  Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október)  zapája do kampane Modré srdce (BLUE HEART). Ide o iniciatívu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorú poskytol členským krajinám OSN na zdieľanie. Buď vnímavý, každá obeť obchodovania s ľuďmi potrebuje pomoc  - to je jasný odkaz kampane, zdieľaním ktorého  sa Slovenská republika pripojí k 36 krajinám sveta podporujúcim tieto aktivity.

Súčasťou kampane je večerné nasvietenie Prezidentského paláca ako dominantnej budovy Slovenskej republiky vo farbách kampane. Kampaň podporuje aj Slovenská katolícka charita

Obchod s ľuďmi - jeden z troch najvýnosnejších druhov kriminality

Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Ich následkami sú obete často poznačené na celý život.

Martin Královič a Soňa Grauzlová

Posolstvom kampane je preto zvyšovanie povedomia a scitlivovanie širokej verejnosti voči obchodovaniu ľuďmi tak, aby každá obeť bola viditeľná, aby verejnosť venovala pozornosť tomuto fenoménu a citlivejšie pristupovala k indikátorom, ktoré môžu signalizovať existenciu obchodovania s ľuďmi. “Naša analýza ukazuje, že obchodovanie s ľuďmi sa zriedka vyskytuje izolovane a zvyčajne je súčasťou rozsiahlejšej trestnej činnosti. Zločinecké gangy svoje obete nielen sexuálne či ako lacnú pracovnú silu vykorisťujú, ale nútia ich aj pestovať, prepravovať či predávať drogy, pašovať ručné zbrane, žobrať či kradnúť. V roku 2022 v priebehu niekoľkých týždňov po ruskej invázii utiekli z Ukrajiny milióny utečencov, ktorí boli zraniteľní voči vykorisťovaniu a potrebovali ochranu. Údaje UNODC ukazujú, že obchodníci s ľuďmi často využívajú utečenecké a migračné toky,"  priblížil Ilias Chatzis, riaditeľ Sekcie obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva Úradu OSN pre drogy a kriminalitu.

Z pozície národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi si uvedomujem dôležitosť dobre nastavených politík, ktoré musia fungovať aj v praxi. Príbehy obetí, ktorým sa snažíme v spolupráci s mimovládnym sektorom pomôcť a reintegrovať ich, nás utvrdzujú, že prvoradý musí byť prístup zameraný na obeť,“ zdôraznil štátny tajomník MV SR Martin Královič v stredu 18. októbra 2023 počas tlačovej konferencie.

Ilias Chatzis, Soňa Grauzlová a Miroslav Dzurech

Symbol kampane - modré srdce

Symbol modrého srdca - symbol boja proti obchodovaniu s ľuďmi -  je vvyobrazený v modrej farbe, ktorá odzrkadľuje smútok obetí obchodovania s ľuďmi. Je zároveň symbolom chladného srdca obchodníkov s ľuďmi.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ICOSL) MV SR v spolupráci s UNODC vytvorilo vizuály pre sociálne siete a printové formáty s postavou človeka v každom veku s ponúknutím svojho srdca pre obete obchodovania s ľuďmi so sloganom: Moje srdce pre obete obchodovania s ľuďmi". „V Slovenskej republike sme v uplynulom roku identifikovali  58 obetí tohto trestného činu, pričom išlo o 35 žien a 23 mužov. Súčasťou tohto nemilého sumáru bolo 10 detských obetí, všetky ženského pohlavia. Najmladšia z detských obetí mala len 8 rokov. Nami evidované obete sú v ojedinelých prípadoch vykorisťované aj formou núteného sobáša, núteného žobrania a zneužívania na účely núteného páchania kriminality. Tu je potrebné poukázať, že podstatná časť prípadov obchodovania s ľuďmi zostáva neoznámená, respektíve neidentifikovaná a obete sú ponechané bez adekvátnej ochrany a pomoci,“ povedala riaditeľka ICOSL Soňa Grauzlová.

Slovenská katolícka charita sa venuje problematike obchodovania  s ľuďmi aktívne 15 rokov. Pomáha obetiam tohto trestného činu, s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej a dlhodobej starostlivosti.V prvom rade sa snažíme o vybudovanie vzťahu vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu. Každého klienta vnímame ako jedinečnú a autonómnu bytosť. Poskytujeme  komplexnú starostlivosť počas šiestich mesiacov, vo väčšine prípadov počas celého obdobia trestného konania. Pozornosť zameriavame najmä na izoláciu z  kriminálneho prostredia a stabilizáciu obete. Obetiam poskytujeme sociálne poradenstvo a asistenciu, zdravotnú starostlivosť, psychologickú a právnu pomoc. Ak si to situácia obete vyžaduje,  zabezpečíme ubytovanie s utajenou adresou,“ povedal Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity. Charita zabezpečuje tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu obetiam a potenciálnym obetiam - Slovákom pri ich návrate zo zahraničia do domovskej krajiny

 Kampaň podporuje aj komerčná sieť kín CINEMAX v rámci celého Slovenska, ktorá bezodplatne vo všetkých 14 kinách svojej siete odpromuje túto kampaň na digitálnych obrazovkách vo foyer  kín.

Kampaň v kinách prebieha v termíne 19. -  25. októbra 2023. Na sociálnych sieťach rezortu vnútra intenzívne do konca októbra. Téme sa však rezort a jeho odborníci venujú naďalej kontinuálne počas celého roka.

Kabinet tiež 18. októbra 2023 schválil Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024-2028. V poradí šiesty strategický dokument popisuje situáciu v tejto oblasti na Slovensku, jeho súčasťou je akčný plán vrátane implementačnej stratégie. Materiál pripravilo ministerstvo vnútra aj na základe podkladov ústredných orgánov štátnej správy a ďalších organizácií zastúpených v expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Bližšie info ku kampani:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy