Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Vláda sa oboznámila s hodnotiacou správou USA o obchodovaní s ľuďmi vo svete

, 23. 08. 2023

paragraf

Vláda v stredu 23. augusta 2023 vzala na vedomie Informáciu o vydaní hodnotiacej správy o obchodovaní s ľuďmi Spojenými štátmi americkými. Na rokovanie tento dokument predložil predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Správu publikoval rezort diplomacie USA  15. júna 2023.

Zákon USA z roku 2000 o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi (TVPA) ukladá ministrovi zahraničných vecí USA povinnosť predložiť každoročne výročnú správu o obchodovaní s ľudmi /Trafficking in Person Report - TIP  Kongresu USA.
Cieľom TIP správy je podnecovať aktivitu a vytvárať medzinárodné partnerstvá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Prístup vlády USA k boju proti obchodovaniu s ľuďmi je v súlade s Protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý dopĺňa Dohovor OSN  proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Podľa hodnotiteľov Slovenská republika vyvíjala intenzívnejšie úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa prejavilo:

  • vo vyššom počte stíhaní,
  • v zriadení dvoch pracovných skupín orgánov činných v trestnom konaní s Nemeckom,
  • v spustení kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o obchodovaní s ľuďmi, predovšetkým so zameraním na zraniteľné skupiny utečencov,
  •  v zvýšení financovania pomoci a podpory a obetiam obchodovania s ľuďmi,
  • v poskytnutí pomoci a podpory vyššiemu počtu obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré prejavili záujem o vstup do špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
  • v ponúknutí vzdelávacích kurzov špecifickým profesijným skupinám.

Aj napriek vynaloženému úsiliu a realizovaným aktivitám Slovenská republika podľa hodnotiteľov nenaplnila v plnej miere zadefinované minimálne štandardy, a preto bola aj v roku 2023 v TIP správe umiestnená do druhej skupiny štátov sveta.

Slovenská republika by mala pre posun v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi predovšetkým:

  • zlepšiť procesy identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi,
  • dôkladne vyšetrovať, stíhať a odsudzovať páchateľov,
  • pokračovať vo vzdelávaní a odbornej príprave,
  • zvýšiť informovanosť obetí o možnostiach, ktoré sa im ponúkajú a podobne.

Na odporúčania reaguje aktuálny strategický dokument pre túto oblasť – Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023, ako aj pripravovaný Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028.

TIP správa okrem iného konštatuje, že aj napriek nemalým snahám a vynaloženému úsiliu problémom i naďalej zostáva ukladanie podmienečných, prípadne nízkych trestov odňatia slobody usvedčeným páchateľom za trestný čin obchodovania s ľuďmi. Do budúcna by to mohla vyriešiť zmena Trestného zákona spočívajúca vo zvýšení rozsahu trestnej sadzby základnej skutkovej podstaty zo 4 – 10 rokov na 5 – 10 rokov trestu odňatia slobody -  v prípade trestného činu spáchanom na dieťati až na 7 – 12 rokov trestu odňatia slobody.

Novelizovaná právna úprava by zároveň znemožnila uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, a to i za súbežného uplatnenia ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu. Novelizácia by mala upravovať aj oblasti náhrady škody a vedomého využívania služieb obetí.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy