Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Aktuality


:


Prelomové riešenie pre obete obchodovania s ľuďmi
21. 01. 2019

Na základe spolupráce Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších odborníkov bola v r. 2018 pripravená novela zákona č. 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o...

Európa, ktorá chráni: Komisia vyzýva na pokračovanie v opatreniach na odstránenie obchodovania s ľuďmi
07. 12. 2018

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 4.decembra 2018 predložila svoju druhú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Vychádzajúc z opatrení prijatých od roku 2015 správa zdôrazňuje hlavné trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi a poukazuje na ďalšie problémy,...

Jesenné kolo školení je ukončené
07. 12. 2018

„Na takomto školení som bola prvýkrát. Nevedela som, čo si o tom mám myslieť. Robíte to super a za mňa Vám patrí veľké ďakujem.“ Aj takéto reakcie sa v dňoch 26.-27. novembra 2018 vyskytli v Centre účelových zariadení Signál v Piešťanoch po špecializovanom školení zameranom na včasnú...

Pravidelné pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
05. 12. 2018

V dňoch 3.-4.12.2018 sa v Bruseli konalo pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Za Slovenskú republiku sa ako národný spravodajca voči Európskej komisii v zmysle čl. 19 smernice...

Chceme pokračovať ďalej!
23. 11. 2018

V dňoch 12. a 13. novembra 2018 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne pre zamestnancov úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom tohto školenia bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí...

Vláda Slovenskej republiky schválila Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
06. 11. 2018

V utorok 6. novembra 2018 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 495/2018 schválila v poradí už piaty strategický dokument pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023. Hlavným cieľom národného...

Jesenné kolo školení s pedagógmi
31. 10. 2018

„Nevedela som si to predstaviť, ale otvorili ste mi oči. Tieto informácie budem určite posúvať ďalej. Ďakujeme.“ Aj takáto reakcia od účastníkov sa vyskytla po špecializovanom školení zameranom na včasnú identifikáciu obchodovania s ľuďmi. V dňoch 22.-23. októbra 2018 sa jedno z takýchto školení...

Inštruktážno-metodické zamestnanie zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi
31. 10. 2018

Dňa 24.10.2018 sa v priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance uskutočnilo pre príslušníkov Policajného zboru inštruktážno-metodické zamestnanie zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi. Ako lektori boli predstavitelia Národnej jednotky boja proti...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy