Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Aktuality


:


Jarné kolo prednášok a školení k identifikácii obchodovania s ľuďmi v Záhorskej Bystrici
21. 02. 2019

Aj v tomto roku Informačné centrum na boj proti obchodovaniu a prevenciu kriminality MV SR plánuje realizovať pravidelné prednášky a školenia k identifikácii obchodovania s ľuďmi pre rôzne skupiny odborníkov. Tohtoročné kolo prednášok sme začali v Diagnostickom ústave v Záhorskej...

Prelomové riešenie pre obete obchodovania s ľuďmi
21. 01. 2019

Na základe spolupráce Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších odborníkov bola v r. 2018 pripravená novela zákona č. 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o...

Európa, ktorá chráni: Komisia vyzýva na pokračovanie v opatreniach na odstránenie obchodovania s ľuďmi
07. 12. 2018

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 4.decembra 2018 predložila svoju druhú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Vychádzajúc z opatrení prijatých od roku 2015 správa zdôrazňuje hlavné trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi a poukazuje na ďalšie problémy,...

Jesenné kolo školení je ukončené
07. 12. 2018

„Na takomto školení som bola prvýkrát. Nevedela som, čo si o tom mám myslieť. Robíte to super a za mňa Vám patrí veľké ďakujem.“ Aj takéto reakcie sa v dňoch 26.-27. novembra 2018 vyskytli v Centre účelových zariadení Signál v Piešťanoch po špecializovanom školení zameranom na včasnú...

Pravidelné pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
05. 12. 2018

Brusel NREM2V dňoch 3.-4.12.2018 sa v Bruseli konalo pracovné stretnutie Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobného mechanizmu (NREM) pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Za Slovenskú republiku sa ako národný spravodajca voči Európskej komisii v zmysle čl. 19 smernice...

Chceme pokračovať ďalej!
23. 11. 2018

V dňoch 12. a 13. novembra 2018 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne pre zamestnancov úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom tohto školenia bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí...

Chceme pokračovať ďalej!
23. 11. 2018

V dňoch 12.a 13. novembra 2018 prebiehali interaktívne školenia pre zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne pre zamestnancov Úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom tohto školenia bolo budovanie kapacít na včasnú identifikáciu potenciálnych obetí...

Vláda Slovenskej republiky schválila Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
06. 11. 2018

V utorok 6. novembra 2018 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 495/2018 schválila v poradí už piaty strategický dokument pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023. Hlavným cieľom národného...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy