Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Aktuality


:


Európske politiky a aktivity
31. 07. 2017

V júli 2017 spustila Európska komisia novú informatívnu stránku o európskych politikách a aktivitách, ktorá informuje o prínose Európskej únie pri implementácii Agendy 2030 a k dosiahnutiu jednotlivých udržateľných cieľov rozvoja. Jednotlivé ciele reflektujú aj problematiku boja proti obchodovaniu...

Obchodovanie s ľuďmi a pranie špinavých peňazí
28. 06. 2017

Dňa 26. júna 2017 Európska komisia oznámila, že do platnosti vchádza štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá a vďaka nej sa zefektívni boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Opatrenia zavedené novou smernicou by mali napomôcť...

Nezabudnite na ostražitosť pri vybavovaní letných brigád v zahraničí
28. 06. 2017

Leto je tradične obdobie, kedy sa mnoho ľudí rozhodne vylepšiť si svoj rozpočet prácou na brigáde v zahraničí. V takom prípade je potrebné, aby záujemcovia o brigádu boli ostražití, a to pri vybavovaní náležitostí pred samotným vycestovaním a potom na mieste výkonu práce. Nezabudnite na tieto...

Slovenská republika v prvej skupine po siedmykrát
28. 06. 2017

Slovenská republika si aj v tomto roku potvrdila svoje zastúpenie v prvej skupine štátov sveta.Administratíva Spojených štátov amerických každoročne hodnotí štáty sveta v rámci dodržiavania minimálnych štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj ich činnosť v predmetnej oblasti...

Podporujeme kampaň „Obchodovanie s ľuďmi – zločin, ktorý je aj našou zodpovednosťou!“
15. 06. 2017

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako národný spravodajca v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje kampaň Rady pobaltských štátov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi nazvanú...

Obchodovanie s ľuďmi v hľadáčiku ozbrojených síl
15. 06. 2017

Dňa 14. júna  2017  zástupcovia Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Miroslava Fialová a Vladimír Koman v priestoroch výcvikovej jednotky vojenských misií v Martine vyškolili nových školiteľov z radov...

Jasný odkaz európskej koordinátorky pre oblasť boja proti obchodovania s ľuďmi - dôležité je uplatňovanie legislatívy v praxi!
15. 06. 2017

Na poslednom pravidelnom stretnutí národných spravodajcov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi alebo odborných mechanizmov členských štátov Európskej únie na pôde Európskej komisie v dňoch 8. – 9. júna 2017 počas maltského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zúčastnil aj národný spravodajca...

„Aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“
05. 06. 2017

Európska komisia zverejnila sumár aktivít v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za r. 2012 – 2016, v ktorom monitoruje prehľad práce a spoločných snáh za posledných 5 rokov. Základom sumáru sú dokumenty, ktoré sa zameriavajú najmä na obete, osobitne na detské obete, s prihliadnutím na ľudsko-právny...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy