Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Cenník služieb

Kópie odborných článkov a materiálov

 • tlačená forma                
               v rozsahu do 50 strán                                                                                0,20 €/strana
               pri rozsahu prác nad 50 strán je potrebné dodať vlastný papier                        0,10 €/strana
 • elektronická forma                                                                                                  0,20 €/strana

 

Preklady odborných textov

 • spracovanie prekladu z cudzieho jazyka                                                                      15,- €/normostrana
 • spracovanie prekladu do cudzieho jazyka                                                                    18,- €/normostrana
 • kópie prekladov z fondu                                                                                             1,- €/strana

 

Rešerše v databázach

 • základný poplatok (vstup do databáz)                                                                           2,- €                 
 • poplatok za jeden záznam                                                                                           0,20 €/záznam

 

Upozornenie:

Kópie dokumentov, technických noriem a špecifikácií, na ktoré sa vzťahuje copyright, sa nevykonávajú

 

Pre príslušníkov a zamestnancov Prezídia HaZZ, krajských riaditeľstiev HaZZ a  okresných riaditeľstiev HaZZ, ako aj pre študentov VŠ so zameraním na ochranu pred požiarmi, sú služby (okrem prekladov odborných textov) poskytované na základe zmlúv o spolupráci bezplatne.

 

(Cenník služieb je určený v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)