Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru

Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru  |  Cenník služieb

Tvorba a údržba vlastných údajových databáz z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných činností

 • databáza platných predpisov Európskej únie - plnotextová v pôvodnom znení a s prekladmi
 • databáza pripravovaných a vydávaných medzinárodných noriem CEN, CENELEC, ISO a IEC
 • databáza slovenských technických noriem STN 
 • databáza anotačných záznamov získavaných analyticko-syntetickým spracovaním domácich a zahraničných odborných časopisov a zborníkov
 • databáza vlastných prekladov
 • databáza kníh, zborníkov a audiovizuálnych dokumentov

Prekladateľská činnosť

 • z fyzického fondu článkov, noriem, predpisov a dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných činností

Služby:

 • preklady odborných textov
 • kópie prekladov z fondu 

Rešeršná činnosť

 • z vlastných databáz
 • z katalógov sprístupnených na internete

Služby:

Edičná činnosť

 • Účelové publikácie
 • Učebné texty
 • Informačné materiály o Hasičskom a záchrannom zbore

Fond Národného informačného strediska HaZZ

 • knižné publikácie (vedecké syntézy, monografie, učebnice, skriptá, slovníky, encyklopédie, príručky, zborníky a pod.)
 • periodické publikácie (odborné časopisy, ročenky, noviny a pod.)
 • špeciálne publikácie a nepublikované dokumenty (konferenčné materiály, výskumné správy, diplomové práce, odborné preklady, informačné, inštruktážne a učebné materiály vydané prezídiom HaZZ, SŠPO NV SR v Žiline, všeobecne záväzné právne predpisy, normy a technické predpisy, materiály zo zahraničných služobných ciest a pod.)
 • elektronické dokumenty (CD, DVD, videokazety a pod.)
 • bibliografie
 • počítačovo spracované dokumentografické bázy dát

 

Externým záujemcom umožňujeme prezenčné štúdium z fondu Národného informačného strediska HaZZ.

Študovňa je otvorená v pracovné dni   od 8.00 do 15.00 h.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy