Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

História a súčasnosť

História a súčasnosť  |  Štruktúra  |  Úlohy

História ústavu sa začala písať uznesením vlády SSR č. 118/1972 z 1. marca 1972 o zriadení výskumno-vývojového pracoviska v oblasti požiarnej ochrany s pôvodným názvom Požiarnotechnická stanica MV SSR

Od začiatku bola odborná činnosť tohto pracoviska  zameraná na vykonávanie skúšok fyzikálnochemických vlastností materiálov, posudzovanie požiarnej bezpečnosti, získavanie vedeckých a technických informácií a na vytváranie informačnej základne pre oblasť požiarnej ochrany.

V júni 1989 došlok zmene názvu na Požiarnotechnický a expertízny ústav, ale aj k rozšíreniu jeho činnosti. Od tohto času pracovisko významne prispieva nielen k vedecko-technickému rozvoju v oblasti ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike, ale aj k vytváraniu kontaktov odbornej spolupráce na medzinárodných úrovniach.

K systémovo dôležitým organizačným opatreniam v podmienkach ústavu v tomto období patrí najmä dobudovanie skúšobných laboratórií, rozšírenie zamerania oddelenia analyticko-expertíznych činností a oddelenia informačných služieb a normalizácie.

Celospoločenský význam ústavu bol v roku 1996 vyjadrený aj zriadením Národného informačného strediska na úseku požiarnej ochrany s pôsobnosťou pre územie celej Slovenskej republiky.

V súčasnosti je Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave zariadením Prezídia Hasičského a záchranného zboru a podieľa na plnení úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku ochrany pred požiarmi.

Ústav plní úlohy v oblasti:

  • analyticko-expertíznych činností k zisťovaniu príčin vzniku požiarov, získavania a spracúvania štatistických údajov o požiarovosti v SR,
  • posudzovania materiálov a výrobkov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva,
  • normalizácie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, získavania, spracúvania a poskytovania odborných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi.

Ústav od svojho zriadenia ako jediný na Slovensku fundovane zabezpečuje vykonávanie odborných analyticko-expertíznych a skúšobných činností a zabezpečuje komplexné sprístupňovanie informácií v oblasti požiarnej ochrany, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a odbornú verejnosť.