Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2019, nedeľa
 

Dokument o rizikách pitia alkoholu tínedžermi ocenili aj samotní študenti

17. 05. 2019

Dňa 16. mája 2019 sa v Banskej Štiavnici v kine Akademik uskutočnila regionálna prezentácia jedinečného výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov „Čo sme si to sme, vypime si? Dievčatá...“. Jedným z hlavných partnerov projektu je odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý sa v roku 2018 už podieľal na distribúcii DVD do slovenských škôl a momentálne prebieha jej druhá časť.

Najdôležitejšou súčasťou podujatia konajúceho sa s podporou mesta a primátorky Nadeždy Babiakovej bola projekcia 30-minútového dokumentárneho filmu „Až do dna...“. Emóciami nabitý dokument si so zatajeným dychom pozrelo viac ako sto pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, ale aj tínedžerov zo základných a stredných škôl  banskoštiavnického regiónu. Po vzhliadnutí dokumentu mali študenti možnosť neformálne podebatovať s tvorcami filmu a odborníkmi o problematike závislostí, verejného zdravia a prevencie kriminality.

:)

Autor projektu J. Malchárek sa prihovára študentom.

V samostatnom odbornom bloku zhodnotili odborníci z Banskobystrického kraja reálnu situáciu v oblasti požívania alkoholu deťmi a mládežou a vymenili si skúsenosti s jej riešením. Do dialógu sa zapojil autor projektu Jaroslav Malchárek, Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR, Peter Martanovič z oddelenia patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zvolen a Silvia Škanderová z odboru prevencie kriminality.

:)

Pozitívne reakcie tínedžerov a odbornej verejnosti pri projekciách sú neklamným signálom toho, že bude úspešne naplnený hlavný zámer tvorcov - iniciovať diskusiu (najmä na školách) k aktuálnej téme pravidelného pitia alkoholických nápojov stále mladšími tínedžermi a deťmi a tým efektívne posilniť nástroje prevencie v tejto oblasti. Projekt z dielne OZ Športom proti drogám je svojím spracovaním a zameraním sa na cieľovú skupinu neplnoletých dievčat prvým na Slovensku.

:)

Na podujatí boli prítomné aj médiá, na fotografii spovedá autora projektu redaktorka VIO TV.

Za pomoc pri organizácii akcie veľmi pekne ďakujeme Ivici Moravčíkovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica.