Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Nitriansky kraj už má svoju Informačnú kanceláriu pre obete

03. 05. 2019

Dňa 2. mája 2019 bol slávnostne otvorený ďalší z ôsmich kontaktných bodov, tentoraz v meste Nitra. Táto Informačná kancelária pre obete je výsledkom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Oficiálne spustenie Kontaktného bodu sa konalo na Okresnom úrade v Nitre. Účastníkov privítala asistentka koordinátora na regionálnej úrovni Valéria Domaracká, ktorá predstavila a zároveň odovzdala slovo riaditeľovi odboru prevencie kriminality Jozefovi Halcinovi. Ten prítomným objasnil činnosť informačnej kancelárie a prezentoval Národný projekt, ktorého hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

:)

Na otvorenia kontaktných bodov a prezentáciu základných informácií sú v každom kraji pozývaní významní hostia a osobnosti venujúce sa problematike obetí trestných činov. Inak to nebolo ani v Nitre, kde medzi zúčastnenými nechýbali napríklad hovorkyne KR PZ a OR PZ Nitra, zástupca nitrianskeho primátora, referentka sociálnej kurately Mestského úradu Nitra, vedúci organizačného útvaru Okresného úradu Nitra, vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, koordinátorka násilia páchaného na deťoch ÚPSVaR Nitra a iní.

:)