Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Seniorské preventívne prednášky pokračovali aj v máji

07. 06. 2018

titulka, besedy, maj

Tím Národného projektu odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete v súčasnosti buduje kontaktné body na klientskych centrách vo všetkých krajských mestách. Paralelne s tým sa počas mája 2018 konali aj besedy pre seniorov, na ktorých bol projekt predstavovaný.  

V každom krajskom meste bude pôsobiť jeden koordinátor a dvaja asistenti koordinátora, spolu dvadsaťštyri osôb. Momentálne je obsadených dvadsať pracovných miest. Súčasne prebieha aj vzdelávanie týchto pracovníkov a priamo v regiónoch sa realizujú stretnutia zamerané na vytváranie kontaktov, tzv. sieťovanie štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a súkromných zariadení, ktoré sa primárne venujú práci so seniormi.

beseda

Od novembra 2018 začnú vyškolení pracovníci priamo v regiónoch poskytovať pomoc prostredníctvom právneho, psychologického a sociálneho poradenstva. Cieľom je byť obetiam alebo potenciálnym obetiam trestných činov čo najbližšie.

Už v apríli sa v rámci projektu konali prednášky pre seniorské organizácie a ich členov, ktoré pokračovali aj počas mája. Viac informácií k jednotlivým podujatiam nájdete na https://www.facebook.com/prevenciakriminality/.

Besedy organizačne pripravili a viedli koordinátori a asistenti, ktorí seniorom v prvom rade vysvetlili, čo je to Národný projekt, akým cieľovým skupinám je určený a čo je jeho hlavnou úlohou. Následne sa dostali aj k ďalšej súvisiacej téme – „Ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na príkladoch skutočných situácií, ktoré sa už seniorom stali a boli riešené políciou, im vysvetľovali, akými spôsobmi ich môžu podvodníci okradnúť o ich celoživotné úspory.

beseda

Bratislavskí pracovníci navštívili Združenie seniorov Slovnaftu (Ružinov), Denné centrum Chemická (Nové Mesto), Denné centrum Stromová (Nové Mesto), Denné centrum Heydukova (Staré Mesto), Denné centrum Rendez (Rača), Bratislavský spolok nedoslýchavých (Ružinov), Klub dôchodcov Latorická ( Podunajské Biskupice), Denné centrum Čierna Voda (Chorvátsky Grob), Denné centrum Karadžičova (Staré Mesto), Denné centrum Zlatý dážď (Rača) a Denné centrum Sibírska (Nové Mesto). V Trnave sa zastavili v Dennom centre Modranka, za Prešovský samosprávny kraj to bol Denný stacionár Raslavice (okres Bardejov), v Trenčíne Centrum seniorov Osvienčimská, v Nitre Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Spoločnosť Zlatý vek, za Banskobystrický samosprávny kraj Občianske združenie zdravotne postihnutých v Revúcej a Denné centrum Lipa (B. Bystrica). Žilinčania prednášali v kinosále pre Jednotu dôchodcov Slovenska vo Varíne a Košičania pre Parlament seniorov mestskej časti JUH a pre seniorov v kultúrnych domoch Veľký Folkmar, Margecany, Jaklovce a na ZŠ Kluknava.

besedy