Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 25. - 29. mája 2020

29. 05. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Samosprávy, mestá a obce sa môžu prihlásiť do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

29.05.2020

Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorými podporujeme zlepšovanie informovanosti občanov, zvyšovanie transparentnosti a zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík.

Hoci bola Iniciatíva pre otvorené vládnutie pôvodne zameraná len na národné vlády, už niekoľko rokov si uvedomuje kľúčovú úlohu regionálnej a miestnej samosprávy smerom k občanom vzhľadom na dôležité služby, ktoré samosprávy pre svojich občanov zabezpečujú. V súčasnej situácii s koronavírusom je už teraz jasné, že akékoľvek opatrenia zamerané na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie si vyžadujú spoluprácu, transparentnosť a zapojenie obyvateľov a partnerov z rôznych oblastí a na rôznych  úrovniach, vrátane občianskej spoločnosti. <čítajte viac>

Aj tento týždeň pokračujeme v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku

29.05.2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 ÚSV ROS pokračuje v stretnutiach s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Tento týždeň sme navštívili Bahájske spoločenstvo a Rímskokatolícku cirkev zastúpenú výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. <čítajte viac>

Transparentnejšia prokuratúra: Široký participatívny proces priniesol kvalitný legislatívny návrh zmien

26.05.2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oceňuje participatívny proces prípravy návrhu legislatívnych zmien v prokuratúre, ktorých cieľom je zvyšovať transparentnosť a dôveryhodnosť prokuratúry v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.

Vláda SR sa prijatím uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 okrem iného zaviazala splniť úlohy týkajúce sa zmien v prokuratúre, a to:

  • vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora,
  • participatívnym spôsobom vypracovať analýzu disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti,
  • participatívnym spôsobom vypracovať analýzu výberových konaní na funkciu prokurátora vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti. <čítajte viac>

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25.05.2020

Dňa 13. mája 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňou Gaborčákovou. Zhovárali sa o viacerých témach, ktoré spájajú ÚSV ROS a MPSVR SR. Jednou z oblastí spolupráce je participatívna tvorba verejných politík, MPSVR SR bolo napríklad súčasťou NP Participácia, kde cieľom spolupráce bolo pripraviť legislatívne zmeny v oblasti dlhodobej starostlivosti a aktualizovať Stratégiu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v SR. <čítajte viac>

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]