Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Rozvoj občianskej spoločnosti

Čo je to občianska spoločnosť

Občianska spoločnosť je dôležitým pilierom demokracie v spoločnosti. Predstavuje tretí sektor existujúci popri štáte a trhu. Občianska spoločnosť býva označovaná aj ako občiansky sektor, mimovládny sektor, či neziskový sektor. Z toho je zrejmé, že občianska spoločnosť je vytváraná rôznorodými slobodnými aktivitami občanov, ktoré sú nezávislé od verejnej moci (štát, verejný sektor, všeobecná vláda, politická moc) a ktorých účelom nie je dosahovanie zisku (trh, podnikateľský sektor), ale realizácia nejakého záujmu, či už je to záujem vyšší, verejný, všeobecný, alebo čiastkový, skupinový, či individuálny.

Rozvoj občianskej spoločnosti

Úlohou štátu je vytvoriť dostatočné podmienky na to, aby občianska spoločnosť mohla fungovať a prosperovať. V záujme rozvoja občianskej spoločnosti bol v roku 2011 zriadený inštitút Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a v roku 2012 bol vytvorený nový poradný orgán vlády – Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. V spolupráci medzi predstaviteľmi štátneho sektora a tretieho sektora sa prijímajú Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“), obsahujúce základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. Súčasťou prijatých Koncepcií sú aj Akčné plány na príslušné roky. Ciele a úlohy vytýčené v Koncepcii a Akčnom pláne potom vláda SR schváli formou Uznesenia, v ktorom zároveň uloží predstaviteľom jednotlivých rezortov tieto ciele a úlohy v zadanom termíne splniť. Úspešnosť plnenia zadaných úloh sa každoročne vyhodnocuje.