Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Stránkové dni a hodiny OR PZ Zvolen

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Zvolen, ul. Bystrický rad č. 25, 960 01 Zvolen
OR PZ Zvolen, vysunuté pracovisko, Záhradná č. 854/15, 962 12 Detva
OR PZ Zvolen, vysunuté pracovisko, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
 
Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:
 
OR PZ Zvolen, oddelenie dokladov, ul. Bystrický rad č. 25, 960 01 Zvolen

Stránkové hodiny:

OZNAM
Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní
občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla 2020 dochádza k zmene v stredu, keď budú pracoviská MV SR klientom k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

 
PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenia dokladov
Evidencia vozidiel
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00