Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Stránkové dni na OR PZ Bardejov

 UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

O Z N A M

Vzhľadom na pretrvávajúcu dlhodobú práceneschopnosť policajtov oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove služobne zaradených na úseku agendy zbraní a streliva,  z dôvodu ich zastupovania na pracovisku  

v termíne od 21.05.2024 do  30.05.2024, budú stránkové  dni  vyhradené v dňoch a čase takto:  

dátum – deň v týždni

čas zastupovania

21.05.2024 - utorok

                         08.00 – 15.00

23.05.2024 - štvrtok

08.00 – 15.00

28.05.2024 - utorok

08.00 – 15.00

30.05.2024 - štvrtok

08.00 – 15.00

 Zároveň Vám oznamujeme, že v ostatných dňoch bude z vyššie uvedených dôvodov pracovisko  oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove na úseku agendy zbraní a streliva zatvorené. 

                                                pplk. Mgr. Ján Jackanin

                                                           riaditeľ

 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Bardejov
Partizánska 42, 1.posch., č.dverí 210
085 01 Bardejov