Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom

Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom

Nemocničná 1, 066 01 Humenné
Telefón 0961-82-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-82-3109

Vedenie OR PZ v Humennom

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. MAREK  LUKACKO
961-82-3101       0961-82-3109

Zástupca riaditeľa: pplk. Mgr. RÓBERT FIRKAĽ
 0961-82-3102       0961-82-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. JÁN SEMJON
 0961-82-3600       0961-82-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Ing. DANIEL ČAMÁK
 0961-82-3400      0961-82-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. JOZEF SOJČÁK
 0961-82-3500       0961-82-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. JÁN TREBIŠOVSKÝ
 0961-82-3110       0961-82-3109

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Pôsobnosť oddelenia

OO PZ Humenné
Sládkovičova 14
066 01 Humenné

0577753333 0961823809 - mesto Humenné a obce Baškovce, Brekov, Brestov, Černina, Gruzovce, Hažín nad Cirochov, Hrubov, Hudcovce, CHlmec, Jankovce, Jasenov, Kamenica nad Cirochov, Kamienka, Karná, Kochanovce, Košarovce, Lackovce, Lieskovec, Lukačovce, Modrá nad Cirochov, Myslina, Nižná Sitnica, Ohradzany, Pakostov, Porúbka, Prítuľany, Ptičie, Rohožník, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Topoľovka, Sopkovce, Turcovce, Valaškovce (vojenský obvod), Víťazovce, Vyšná Sitnica, Závada, Zavadka

OO PZ Snina
Študentská 13
069 01 Snina

0577623333 0961824149 - mesto Snina a obce Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé nad Cirochov, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčolinné, Pichne, Zemplínske Hámre, Stakčín, Brezovec, Dúbrava, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Príslop, Runina, Ruská Volova, Ruský Potok, Stakčinská Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj vrátane štátnej hranice s Poľskou republikou od hraničného znaku 1/1 do 1/60.
OO PZ Medzilaborce
Ševčenkova 46
068 01 Medzilaborce
0577321333 0961823949 - mesto Medzilaborce a obce  Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov,
Rokytovce, Rožkovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné,
Zbudská Belá

OO PZ Koškovce
Koškovce 113
067 12

0577797125 0961823909 - obce Koškovce, Adidovce, Dedačov, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Jabloň, Ľubiša, Maškovce, Nechválová Polianka, Nižná Jablonka, Nižné Ladičkovce, Papín, Rokytov pri Humennom, Rovné, Slovenské Krivé, Udavské, Veľopolie, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé, Zubné
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy