Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2022, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku

Vedenie OR PZ v Kežmarku

Riaditeľ okresného riaditeľstva:
pplk. Mgr. PAVOL GABORČÁK
telefonický kontakt
 0961-81-3101    fax 0961-81-3109

Riaditeľ odboru poriadkovej a dopravnej polície súčasne zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: 
mjr. Mgr. Ján Brutovský
telefonický kontakt 0961-81-3101    fax 0961-81-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície:
pplk. Mgr. Marek MÝTNIK
telefonický kontakt
 0961-81-3601    fax 0961-81-3609

Vedúci Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku súčasne zástupca riaditeľa odboru poriadkovej a dopravnej polície okresného riaditeľstva
kpt. Mgr. Peter Ragulský
telefonický kontakt 0961-81-3101    fax 0961-81-3109

Informátor (v pracovné dni od 7:30 do 15:30 ):
telefonický kontakt 0961-81-3135  


STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Dňa 18.novembra 2022 t.j. v piatok bude oddelenie dokladov OR PZ Kežmarok vrátane úseku vedenia evidencie vozidiel z dôvodu na strane zamestnávateľa zatvorené.

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní

Vstup občana na vybavenie agendy evidencie vozidiel, vydávania občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje v zmysle platných predpisov.

 

Na úseku dopravných evidencií:

  1. rozsah stránkových hodín v zmysle Nariadenia PPZ č. 123/2016 o stránkových dňoch a stránkových hodinách https://www.minv.sk/?strankove-dni-na-or-pz-kezmarok ,

  2. vybavovanie všetkých druhov evidenčných úkonov každý pracovný deň podľa aktuálneho nastavenia vyvolávacieho systému pre občanov s tým, že každý deň bude umožnené vybavenie vopred objednaných občanov, ako aj občanov, ktorí neboli objednaní, pričom si občania v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadajú lístok na vybavenie úkonu. Bude umožnené od 08.00 hod. do 10.00 hod. vybavovať občanov, ktorí neboli vopred objednaní a od 10.00 hod. bude zabezpečený kombinovaný režim vybavovania vopred objednaných občanov s tými, ktorí neboli objednaní, 

  3. na pracoviskách, kde je umožnené vybrať si poradový lístok z vyvolávacieho systému na vykonanie hromadných úkonov, je možné vybaviť na jeden lístok maximálne 10 vozidiel pre jedného žiadateľa,

  4. občan rezerváciu na konkrétny čas preukazuje doručenou SMS, pričom vstup na pracovisko mu bude umožnený maximálne 10 minút pred stanoveným termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, bude mu umožnené v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

  5. pri vopred objednaných občanoch je rezervácia platná len pre konkrétnu osobu, ktorej meno a priezvisko musí byť zhodné s predloženým dokladom totožnosti. Osoba musí byť vlastníkom vozidla, držiteľom vozidla, alebo musí mať od vlastníka alebo držiteľa vozidla splnomocnenie s jeho osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike,

  6. doručovanie osvedčení o evidencii časť I. bude na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov.

Na úseku vydávania dokladov

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať činnosti na úseku:

a)  agenda občianskych preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov, s výnimkami:

-    nebude zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú; v týchto prípadoch je na vyžiadanie možné občanovi vydať aj čítačku eID kariet,

-    spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana je potrebné uprednostňovať, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov,

 b)  vodičských preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení,

 c)  cestovných pasov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení.

Na úseku zbraní a streliva

V dňoch od 1.8.2022 do 7.8.2022 nebude možné vybavenie klientov po úseku evidencie zbraní a streliva v Klientskom centre Kežmarok.
Pracovisko bude prístupné dňom 8.8.2022.  V nutnom prípade možete kontaktovať pracovisko na OR PZ Stará Ľubovňa.

Vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení.ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

 

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko nájdete na stránke https://ua.gov.sk

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину можна знайти за адресою https://ua.gov.sk

 

Ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine nájdete na stránke https://pomocpreukrajinu.sk/sk

На цій сторінці ви знайдете житло для людей, які тікають від війни можна знайти за адресою https://pomocpreukrajinu.sk

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy