Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni

 

Vedenie OR PZ v Starej Ľubovni

Riaditeľ okresného riaditeľstva: mjr. Mgr. Dušan IĽKOVIČ  telefonický kontakt 0961-83-3101 fax 0961-83-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Miroslav MATVIAK telefonický kontakt 0961-83-3102 fax 0961-83-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície:  pplk. JUDr. Jozef VASILÍK  telefonický kontakt 0961-83-3600 fax 0961-83-3309

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Ľubomír CHOVANEC  telefonický kontakt0961-83-3400 fax 0961-83-3109

Riaditeľ dopravného inšpektorátu: kpt. Ing. Pavol SITÁR telefonický kontakt 0961-83-3500 fax 0961-83-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: npor. Mgr. Katarína ŠIDLOVSKÁ   telefonický kontakt 0961-83-3110 fax 0961-83-3109

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY 

Na úseku dopravných evidencií:

a) vybavovanie všetkých druhov evidenčných úkonov každý pracovný deň,

b) klient rezerváciu na konkrétny čas preukazuje doručenou SMS, pričom vstup na pracovisko mu bude umožnený maximálne 10 minút pred stanoveným termínom; ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, bude mu umožnené v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu,

c) pri vopred objednaných klientoch je rezervácia platná len pre konktrétnu osobu, ktorej meno a priezvisko musí byť zhodné s predloženým dokladom totožnosti. Osoba musí byť vlastníkom vozidla, držiteľom vozidla, alebo musí mať od vlastníka alebo držiteľa vozidla splnomocnenie s jeho osvedčeným podpisom u notára alebo na matrike,

d) doručovanie osvedčení o evidencii časť I. bude na adresy uvedené občanmi, nie na pracoviská vydávania dokladov.

Na evidencii vozidiel sú vybavovaní:

- každý pracovný deň klienti, ktorí sú vopred objednaní (online objednávky) podľa predchádzajúceho nastavenia vyvolávacieho systému, to znamená, že prednostne budú vybavovaní objednaní klienti (online objednávky) a ak to kapacitné možnosti pracoviska umožnia, budú vybavovaní aj klienti, ktorí si vybrali poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému,

- podľa aktuálneho nastavenia vyvolávacieho systému, sa budú na pracovisku od 08:00 hod. do 10:00 hod. vybavovať klienti, ktorí neboli vopred objednaní a od 10.00 hod. bude kombinovaný režim vybavovania, a to prednostne budú vybavovaní objednaní klienti (online objednávky) a ak to kapacitné možnosti pracoviska umožnia, budú vybavovaní aj klienti, ktorí si vybrali poradové číslo z kiosku vyvolávacieho systému.

Na úseku dokladov

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať činnosti na úseku:

a) agenda občianskych preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov, s výnimkami:

-    nebude zabezpečované štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú; v týchto prípadoch je na vyžiadanie možné občanovi vydať aj čítačku eID kariet,

-    spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu občana je potrebné uprednostňovať, pokiaľ občan nežiada o doručenie na konkrétne oddelenie dokladov.

Všetky ostatné činnosti súvisiace s občianskymi preukazmi ako aj ostatnými dokladmi sa budú vykonávať bez obmedzenia.

b) vodičských preukazov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení,

c) cestovných pasov - vykonávanie všetkých druhov evidenčných úkonov bez obmedzení.

 ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko nájdete na stránke https://ua.gov.sk

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину можна знайти за адресою https://ua.gov.sk

 

Ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine nájdete na stránke https://pomocpreukrajinu.sk/sk

На цій сторінці ви знайдете житло для людей, які тікають від війни можна знайти за адресою https://pomocpreukrajinu.sk

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy