Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni

Okresné riaditeľstvo PZ v St. Ľubovni

Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 0961-83-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-83-3109

Vedenie OR PZ v Starej Ľubovni

Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. Mgr. Miroslav MATVIAK   telefonický kontakt 0961-83-3101 fax 0961-83-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján BEŇA    telefonický kontakt 0961-83-3102 fax 0961-83-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. JUDr. Andrej VANDŽURA  telefonický kontakt0961-83-3600 fax 0961-83-3309

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Ľubomír CHOVANEC  telefonický kontakt0961-83-3400 fax 0961-83-3109

Riaditeľ dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. Cyril MIŠENKO telefonický kontakt 0961-83-3500 fax 0961-83-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: pplk. Ing. Iveta GRINČOVÁ   telefonický kontakt 0961-83-3110 fax 0961-83-3109

 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

UPOZORNENIE!

pre občanov v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

Žiadame občanov aby zvážili nevyhnutnosť vstupovať do objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade že máte príznaky nádchy alebo chrípky, resp. ak máte príznaky ochorenia COVID-19 (respiračné príznaky, sťažené dýchanie, teplota) alebo ak ste sa vrátili z ohrozených oblastí, kde bol potvrdený koronavírus nevstupujte do objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Využite iné formy komunikácie  s pracovníkmi  (e-mailom, telefonicky, písomne). V prípade vášho predvolania sa najprv vopred telefonicky skontaktujte s osobou, ktorá Vás predvolala.

Ak je to nevyhnutné a vaše vybavenie neznesie odklad, dodržiavajte všeobecné preventívne opatrenia a nasaďte si rúško. Ak ho nemáte, žiadajte si ho pri vstupe do objektu.

Buďte ohľaduplní a správajte sa zodpovedne podľa odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR.

Stránkové hodiny na klientskych centrách sa od pondelka 16. marca 2020 skracujú na tri hodiny denne a to od 8.00 hod. do 11.00 hod. okrem stredy, kedy sú stránkové hodiny od 13.00 hod do 16.00 hod .

Súvisiace opatrenia:

  1. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
  2. Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia;
  3. Vyhotovené občianske preukazy podľa bodu 3 sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu;
  4. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
  5. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
  6. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
  7. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.
  8. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne budú vykonávané evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä

        a)      prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,

        b)      vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie

Telefón

Fax

Policajné stanice

Územná pôsobnosť

OO PZ Stará Ľubovňa
Okružná 25
064 01 Stará Ľubovňa

0961833705 0961833709 - mesto Stará Ľubovňa a obce Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kolačkov, Kremná, Lacková, Litmanová, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa

OO PZ Ľubotín
Na rovni 25
065 03 Ľubotín

0961833975 0961833979 - obce Ľubotín, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Malý Lipník, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa n/Popradom, Starina, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka

OO PZ Podolínec
Lesná 8
065 41 Podolínec

0961833905 0961833909 - mesto Podolínec a obce Haligovce, Kamienka, Lesnica, Lomnička, Nižné Ružbachy, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy